Wednesday, September 19, 2018 - 16:58

Câu hỏi: Chào Luật sư, mong Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau đây: công ty tôi là công  ty cổ phần và hiện chưa có chức danh giám đốc để điều hành quản lý một số khía cạnh của công ty. Tôi muốn hỏi là nếu chủ tịch hội đồng quản trị làm giám đốc thì có cần ký hợp đồng lao động không ? Có trường hợp nào chủ tịch hội đồng quản trị làm giám đốc mà không cần ký hợp đồng lao động ? Cảm ơn Luật sư !

chu-tich-tap-doan-quan-tri

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Việt Luật. Đối với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

1.Cơ sở pháp lý

+ Luật doanh nghiệp năm 2014

+ Luật lao động năm 2012

2. Nội dung tư vấn

+ Theo quy định tại Điều 15 của Bộ luật Lao động 2012 quy định về “ hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.”

+ Theo quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định thì

“ Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.”

+ Khoản 1,2 điều 52 luật doanh nghiệp 2014 :

“1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán không có quy định khác.

2. Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.”

Căn cứ quy định nêu trên thì chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu; các chức danh Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Hội đồng quản trị bầu, bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng theo Điều lệ công ty quy định.Chủ tịch hội đồng quản trị có thể kiêm giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty trừ trường hợp công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Điều 158 luật doanh nghiệp 2014 quy định:

"Điều 158. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc

1. Công ty có quyền trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, trả lương cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thù lao, tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả theo quy định sau đây:

a) Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;

b) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao;

c) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên."

Vậy nên với chức danh giám đốc thì tùy vào mục đích nhu cầu của công ty bạn là gì . Có thể bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị làm giám đốc mà không cần ký hợp đồng lao động. Còn trường hợp khác như Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết  thì chủ tịch hội đồng quản trị không được bổ nhiệm làm giám đốc hay tổng giám đốc. Nếu muốn thì công ty vẫn có thể ký hợp đồng lao động để chủ tịch hội đồng quản trị kiêm vị trí giám đốc tùy vào nhu cầu công việc của công ty.

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty dịch vụ tư vấn Việt Luật về vấn đề bạn yêu cầu. Nếu còn vướng mắc,chưa hiểu rõ hay cần sự hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua tổng đài luật sư tư vấn trực tuyến miễn phí 19006199  hoặc gửi thông tin qua Email  để được hỗ trợ kịp thời !

>>>Tìm hiểu thêm: Dịch vụ thay đổi giám đốc công ty

Công ty dịch vụ tư vấn Việt  Luật

  • Địa chỉ trụ sở :  Số 8 ngõ 22 Đỗ Quang (trên đường Trần Duy Hưng),  Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Email : congtyvietluathanoi@gmail.com 
  • Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 19006199

 

 

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN PHÁP LÝ HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ
CÔNG TY TƯ VẤN VIỆT LUẬT
 
Liên hệ yêu cầu dịch vụ hỗ trợ vui lòng gọi: 0935 886 996 ; Hotline: 0985 989 256 - 0965 999 345
 
Văn phòng Tại Hà Nội:
Địa chỉ: Số 8 ngõ 22 Đỗ Quang (trên đường Trần Duy Hưng),  Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 02436 856 856 -  02437 332 666 - Email: congtyvietluathanoi@gmail.com
Văn phòng Tại TP Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Địa chỉ: Số 491/1 Trường Chinh, Phường 14, Q. Tân Bình, TP.HCM
Tel: 0968 29 33 66
Hãy nhấc máy gọi 1900 6199 để được tư vấn luật hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao, có thể  đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng tốt nhất.

Facebook comments