Wednesday, September 12, 2018 - 12:07

Tổ chức công ty là việc bố trí, sắp xếp mọi người trong công ty vào những vai trò, những công việc cụ thể khác nhau nhằm đạt được mục tiêu và nhiệm vụ chung.Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu của cổ phần được gọi là cổ đông và có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Công ty có thể phát hành chứng khoán để huy động vốn của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế. Cổ đông của công ty có quyền tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát công ty thông qua việc bầu cử và ứng cử vào các vị trí trong công ty.Sau đây chúng tôi sẽ tìm hiểu cụ thể hơn về cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần 

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần ( điều 134 luật doanh nghiệp 2014)

- Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình :

+  Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

+  Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

  • Đại hội đồng cổ đông ( điều 135 luật doanh nghiệp 2014 )

Đây là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

- Thẩm quyền :

+  Thông qua định hướng phát triển của công ty;

+  Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;

+ Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

+  Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;

+  Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

+  Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

+  Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

+  Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;

+  Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;

+ Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

+  Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

  • Hội đồng quản trị ( điều 149, điều 150 luật doanh nghiệp năm 2014)

+ Đây là cơ quan quản lý của công ty, có toàn quyền nhân danh của công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên (Điều lệ công ty quy định số lượng cụ thể). Nhiệm kỳ của mỗi thành viên trong Hội đồng quản trị không quá 05 năm và được bầu lại với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế. Thành viên của Hội đồng quản trị có thể là thành viên Hội đồng quản trị công ty khác. 

  • Ban kiểm sát ( điều 163, điều 164 luật doanh nghiệp năm 2014)

+Đội ngũ của Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên. Nhiệm kỳ của mỗi Kiểm soát viên không quá 05 năm và được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế.

+ Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú tại Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn khác cao vơn và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

+ Kiểm soát viên tuyệt đối không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác. Đồng thời, kiểm soát viên không nhất thiết phải là cổ đông hay người lao động của công ty, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  • Giám đốc, tổng giám đốc ( điều 157 luật doanh nghiệp năm 2014)

+  Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

+  Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

+ Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật này.

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, trừ trường hợp công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Trên đây là nội dung tư  vấn mà công ty tư vấn Việt Luật hỗ trợ giải đáp về vấn đề bạn đang gặp phải. Nếu còn bất kì thắc mắc hay chưa hiểu vấn đề gì ,cần sự hỗ trợ pháp lý khác thì bạn vui lòng liên hệ qua tổng đài tư vấn trực tuyến 19006199 sẽ được tư vấn miễn phí nhanh- chính xác nhất !

Công ty dịch vụ tư vấn Việt  Luật

  • Địa chỉ trụ sở :  Số 8 ngõ 22 Đỗ Quang (trên đường Trần Duy Hưng),  Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Email : congtyvietluathanoi@gmail.com 
  • Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 19006199

 

 

 

 

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN PHÁP LÝ HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ
CÔNG TY TƯ VẤN VIỆT LUẬT
 
Liên hệ yêu cầu dịch vụ hỗ trợ vui lòng gọi: 0935 886 996 ; Hotline: 0985 989 256 - 0965 999 345
 
Văn phòng Tại Hà Nội:
Địa chỉ: Số 8 ngõ 22 Đỗ Quang (trên đường Trần Duy Hưng),  Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 02436 856 856 -  02437 332 666 - Email: congtyvietluathanoi@gmail.com
Văn phòng Tại TP Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Địa chỉ: Số 491/1 Trường Chinh, Phường 14, Q. Tân Bình, TP.HCM
Tel: 0968 29 33 66
Hãy nhấc máy gọi 1900 6199 để được tư vấn luật hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao, có thể  đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng tốt nhất.

Facebook comments