Đất tái định cư đang trả góp có được chuyển nhượng

0
34

Việc chuyển nhượng đất là một trong những vấn đề mà những người sử dụng đất quan tâm chuyển nhượng đất đặc biệt là về thủ tục, trình tự; các điều kiện có thể được chuyển nhượng; sau đây là vấn đề chuyển nhượng đất tái định cư đang trả góp; nó cần những điều kiện gì và trình tự, thủ tục như thế nào để việc chuyển nhượng đúng theo quy định của pháp luật:

1. Trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Căn cứ vào Luật đất đai 2013 không quy định về thủ tục mua bán đất tái định cư mà chỉ quy định về thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định chi tiết tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau;

Điều 79 quy định về trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

“1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

a) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

b) Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã….”

2. Giải quyết vấn đề việc chuyển nhượng đất tái định cư đang trả góp:

Ví dụ: Trước đây chú họ của anh A là B có mảnh đất ở quận bình thạnh, bị nhà nước giải tỏa và chú làm đơn được mua 1 miếng đất ở , miếng đất của ông B được bồi thường 300.000 triệu đồng. ông B làm đơn mua 1 miếng tái định cư là 1,500.000 triệu đồng được nhà nước hỗ trợ trả góp trong vòng 15 năm từ 25/10/2014 đến nay, tính ra lãi xuất mỗi năm chú phải trả làm 82.000.000 triệu đồng nhưng từ 2014 đến nay chú chưa thanh toán cho ngân hàng lần nào, và bay giờ ông B muốn bán lại cho anh A với giá 500 triệu đồng, còn 1,1 tỷ trong ngân hàng anh A phải tự trả.

Căn cứ vào Điều 79 thì nếu ông B muốn chuyển nhượng cho anh A mảnh đất đó thì ông B phải thực hiện theo trình tự thủ tục quy  định tại điều này. Ngoài ra, anh A sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu như anh A thanh toán hết số tiền trả góp đối với ngân hàng, nhưng chủ sở hữu tài sản đó sẽ đứng tên ông B chứ không phải anh A, sau đó anh A sẽ được ông B chuyển quyền sử dụng đất mảnh tái định cư đó. Nếu anh A muốn mua lại mảnh đất tái định cư này của ông B thì anh A nên thỏa thuận với ông B bằng văn bản, có công chứng tại cơ quan có thẩm quyền với nội dung như sau; ‘‘sau khi anh A thanh toán hết số tiền là 1,1 tỷ với ngân hàng và trả cho ông B 500 triệu để ông B được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông B phải lập tức làm thủ tục sang tên mảnh đất tái định cư cho anh A” .Như vậy, thì đất tái định cư đang trả góp được chuyển nhượng nhưng phải tuân theo quy của pháp luật về trình tự, thủ tục. Cũng như làm sao để hạn chế rủi ro khi chuyển nhượng đất tái định cư đang trả góp này.

Căn cứ pháp lý;

– Luật đất đai 2013

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP