Saturday, April 21, 2018 - 08:46

Hỏi: Xin hỏi luật sư vấn đề sau: Tôi đang là thư ký cho công ty cổ phần X. Sắp tới đây chúng tôi có tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông, kính mong luật sư tư vấn giúp tôi cách viết chỗ nội dung cuộc họp sao cho đúng? 

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

A. Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014

B. Giải đáp

Về nội dung và những quy định khi lập Biên bản họp đại hội đồng cổ đông được hướng dẫn chi tiết tại Điều 146. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

"1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

c) Chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản."

Giải đáp chi tiết

Cá nhân thắc mắc không biết phần nội dung cuộc họ sẽ được viết như thế nào thì chúng tôi xin được nêu ra một vài ví dụ dưới đây:

Nội dung của cuộc họp: Thảo luận thông qua Quyết định thay đổi bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần ............................................

                                                                                  DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc, thoả thuận, đã đi đến  nhất trí bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần ....................................... như sau:

1. Đăng ký bổ sung ngành  nghề kinh doanh

2.Sửa đổi điều lệ công ty:

- Công ty sửa đổi Điều 3 (Về ngành nghề kinh doanh)  trong Điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi và Luật Doanh nghiệp năm 2005.

3.Thời điểm thực hiện việc thay đổi: Kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh thay đổi.

4. Thảo luận: Các cổ đông thảo luận và nhất trí bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần ...............................

5. Biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của dự thảo Quyết định thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh của công ty.

Tán thành: 100% cổ đông dự họp tán thành tương đương 100% phiếu biểu quyết.

 Không tán thành: Không

......

Trên đây là tư vấn của chúng tôi cho vấn đề lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của cá nhân, có bất kỳ khó khăn nào, khách hàng có thể liên hệ với bộ phận tư vấn của chúng tôi. 

Xin chân thành cảm ơn. 

Tìm hiểu thủ tục pháp lý liên quan đến nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh Việt Luật hỗ trợ tới doanh nghiệp thông qua kênh hỗ trợ online hoặc trực tiếp văn phòng chúng tôi.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN PHÁP LÝ HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ
CÔNG TY TƯ VẤN VIỆT LUẬT
 
Liên hệ yêu cầu dịch vụ hỗ trợ vui lòng gọi: 0935 886 996 ; Hotline: 0985 989 256 - 0965 999 345
 
Văn phòng Tại Hà Nội:
Địa chỉ: Số 8 ngõ 22 Đỗ Quang (trên đường Trần Duy Hưng),  Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 02436 856 856 -  02437 332 666 - Email: congtyvietluathanoi@gmail.com
Văn phòng Tại TP Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Địa chỉ: Số 491/1 Trường Chinh, Phường 14, Q. Tân Bình, TP.HCM
Tel: 0968 29 33 66
Hãy nhấc máy gọi 1900 6199 để được tư vấn luật hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao, có thể  đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng tốt nhất.

Facebook comments