Nghĩa vụ trả nợ khi giải thể công ty

0
54
giai-the-cong-ty

Nghĩa vụ trả nợ khi giải thể công ty ? Pháp luật quy định như thế nào về nghĩa vụ trả nợ ?

Nghĩa vụ trả nợ khi giải thể công ty

Câu hỏi: Chào Luật sư,  tôi muốn nhờ luật sư tư vấn giúp như sau:  tôi được  giám đốc giao công việc là đòi lại số tiền nợ 30 triệu mà công ty đối tác chưa thanh toán hết trong hợp đồng (đều là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên).Tuy nhiên tôi tìm hiểu được biết công ty kia đã giải thể gần 1 tháng nay. Luật sư tư vấn giúp tôi về nghĩa vụ trả nợ khi giải thể công ty. Tôi có đòi lại được số tiền đó không ? Cảm ơn Luật sư !

giai-the-cong-ty

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Việt Luật. Chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra hướng tư vấn cho bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý

+ Luật doanh nghiệp 2014

+ Nghị định 78/2015/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn

– Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định như sau:

“Điều 201. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.”Xem thêm: Công ty có thể có nhiều con dấu được không?

Theo đó, doanh nghiệp trước khi giải thể phải thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa hay cơ quan trọng tài.

  • Thứ tự thanh toán các khoản nợ khi giải thể doanh nghiệp (khoản 5 điều 202 luật doanh nghiệp 2014)

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết

– Nợ thuế

– Các khoản nợ khác

– Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 5 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Mặt khác, tại Điều 204 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

“…2. Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

3. Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định tại khoản 2 Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.”

Theo thông tin bạn cho biết, khi công ty giải thể vẫn chưa thanh toán hết các khoản nợ. Như vậy,đã có hành vi cố tình không kê khai các khoản nợ chưa thanh toán khi làm hồ sơ giải thể nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ. Vì thế, hồ sơ giải thể không đảm bảo tính trung thực và tính chính xác. 

 Trong trường hợp này, bạn có thể yêu cầu người quản lý, đứng đầu doanh nghiệp phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ. Trường hợp, có hành vi trốn tránh nghĩa vụ bạn có thể làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết

Trên đây là nội dung liên quan tới vấn đề mà bạn yêu cầu. Chúng tôi mong muốn với sự hỗ trợ pháp lý này sẽ giúp bạn đưa ra hướng giải quyết tốt nhất cho vấn đề của bạn. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào chưa rõ hay bất kỳ tư vấn pháp lý nào hãy liên hệ qua hệ thống tổng đài 19006199 sẽ được đội ngũ chuyên viên tư vấn kịp thời – chính xác nhất !