Những trường hợp Công dân Việt Nam chưa được xuất cảnh

0
40

  Nhằm tránh tình trạng lợi dụng việc xuất cảnh để trốn tránh trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như nhằm đảm bảo an ninh – quốc phòng, pháp luật đã quy định về những trường hợp Công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh. Những trường hợp này được quy định tại Nghị định 136/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 94/2015/NĐ-CP.

  Nhằm tránh tình trạng lợi dụng việc xuất cảnh để trốn tránh trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như nhằm đảm bảo an ninh – quốc phòng, pháp luật đã quy định về những trường hợp Công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh. Những trường hợp này được quy định tại Nghị định 136/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 94/2015/NĐ-CP.

1. Những trường hợp Công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh:

       Công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm.

– Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự.

– Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế; đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế.

– Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính trừ trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó.

– Vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan.

– Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

– Có hành vi vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh theo quy định của Chính phủ.

2. Chủ thể có thẩm quyền trong việc chưa cho công dân Việt Nam xuất cảnh:

      Thẩm quyền quyết định chưa cho công dân Việt Nam xuất cảnh :

– Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan thi hành án các cấp quyết định chưa cho xuất cảnh đối với những người nêu tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 21 Nghị định này. ( 1 )

– Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định chưa cho xuất cảnh đối với những người nêu tại khoản 4 Điều 21 Nghị định này. ( 2 )

– Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định chưa cho xuất cảnh đối với những người nêu tại khoản 5 Điều 21 Nghị định này. ( 3 )

– Bộ trưởng Bộ Công an quyết định chưa cho xuất cảnh đối với những người nêu tại khoản 6 Điều 21 Nghị định này. ( 4 )

– Thủ trưởng cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an quyết định chưa cho xuất cảnh đối với những người nêu tại khoản 7 Điều 21 Nghị định này. ( 5 )

* Các cơ quan có thẩm quyền nêu tại ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ) khi quyết định chưa cho công dân xuất cảnh phải gửi văn bản thông báo cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an, nêu rõ các yếu tố nhân thân của người chưa được xuất cảnh và thời hạn chưa cho người đó xuất cảnh, để thực hiện. Khi hủy bỏ quyết định đó cũng phải thông báo bằng văn bản cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an để thực hiện.

* Cơ quan nào quyết định chưa cho công dân xuất cảnh thì có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho công dân đó biết, trừ trường hợp vì lý do đảm bảo bí mật cho công tác điều tra tội phạm và lý do an ninh.

* Người quyết định chưa cho công dân xuất cảnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

* Văn bản pháp luật áp dụng:

Nghị định 136/2007/NĐ-CP.

Nghị định 94/2015/NĐ-CP.