Friday, October 23, 2015 - 15:14

Hợp tác xã là một tổ chức kinh doanh thuộc sở hữu và điều hành bởi một nhóm các cá nhân cho lợi ích lẫn nhau của họ. Hợp tác xã cũng có thể được định nghĩa là một doanh nghiệp thuộc sở hữu và kiểm soát đều ​​cho các người sử dụng dịch vụ của mình hoặc những người làm việc ở đó. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Tư vấn Việt Luật xin phép được làm rõ hơn về vấn đề hợp tác xã.

Khái niệm:

Trước hết, HTX không phải là một loại hình doanh nghiệp . Theo khoản 1, Điều 3 : “Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã”

Đặc điểm:

Bản chất của HTX:

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế mang tính xã hội thể hiện ở mục đích hoạt động của Hợp tác xã là đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên. Những người yếu thế và không có tiềm lực kinh tế họ đoàn kết và hợp tác sản xuất kinh doanh để đứng vững trên thị trường . Thành viên của hợp tác xã vừa là chủ sở hữu, vừa là khách hàng, vừa là người lao động của hợp tác xã.

Thành viên của hợp tác xã:

Theo Điều 13 Luật hợp tác xã 2012 thì để trở thành thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cá nhân , tổi chức phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

“1. Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân trở thành thành viên hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam.

Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân;

b) Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;

c) Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã;

d) Góp vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này và điều lệ hợp tác xã;

đ) Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã.

2. Hợp tác xã trở thành thành viên liên hiệp hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có nhu cầu hợp tác với các hợp tác xã thành viên và có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của liên hiệp hợp tác xã;

b) Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của liên hiệp hợp tác xã;

c) Góp vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này và điều lệ liên hiệp hợp tác xã;

d) Điều kiện khác theo quy định của điều lệ liên hiệp hợp tác xã.

3. Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có thể là thành viên của nhiều hợp tác xã; hợp tác xã có thể là thành viên của nhiều liên hiệp hợp tác xã trừ trường hợp điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có quy định khác.

4. Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục trở thành thành viên hợp tác xã đối với pháp nhân Việt Nam và cá nhân là người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.”

Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ là tổng số vốn góp do thành viên góp hoặc cam kết góp trong thời hạn và ghi vào điều lệ hợp tác xã. Thời hạn góp đủ vốn không quá 6 tháng từ ngày hợp tác xã được cấp giấy chứng nhân đăng ký hợp tác xã hoặc thành viên được kết nạp. Mức vốn góp tối đa do thành viên và hợp tác xã quy định nhưng không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã ( Điều 17, luật hợp tác xã)

Trách nhiệm tài sản:

Hợp tác xã chịu trách nhiệm trong phạm vi tài sản của hợp tác xã trừ tài sản nhà nước trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại.

Thành viên của hợp tác xã chịu trách nhiệm tài sản hữu hạn

Tư cách pháp lý: hợp tác xã có tư cách pháp nhân

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN PHÁP LÝ HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ
CÔNG TY TƯ VẤN VIỆT LUẬT
 
Liên hệ yêu cầu dịch vụ hỗ trợ vui lòng gọi: 0935 886 996 ; Hotline: 0985 989 256 - 0965 999 345
 
Văn phòng Tại Hà Nội:
Địa chỉ: Số 8 ngõ 22 Đỗ Quang (trên đường Trần Duy Hưng),  Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 02436 856 856 -  02437 332 666 - Email: congtyvietluathanoi@gmail.com
Văn phòng Tại TP Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Địa chỉ: Số 491/1 Trường Chinh, Phường 14, Q. Tân Bình, TP.HCM
Tel: 0968 29 33 66
Hãy nhấc máy gọi 1900 6199 để được tư vấn luật hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao, có thể  đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng tốt nhất.

Facebook comments