Tuesday, June 5, 2018 - 14:42

Cổ đông có thể rút vốn khỏi công ty bằng cách yêu cầu công ty mua lại số cổ phần của mình, hoàn lại phần vốn góp của mình hoặc chuyển nhượng lại cổ phần cho cổ đông sáng lập hoặc người khác. 

                                        
                                                                          ( Ảnh minh họa)

1.    Căn cứ pháp lý. 
-    Luật doanh nghiệp 2014. 
2.    Quy định về điều kiện rút vốn của công ty cổ phần. 
-    Trong công ty cổ phần, các thành viên được coi là cổ đông thành lập. Pháp luật quy định cổ đông sáng lập không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.
Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định thì thành viên Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút.
-    Căn cứ vào khoản 1 điều 126 khoản 3 điều 119  Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc chuyển nhượng vốn như sau: 
Điều 126: Chuyển nhượng cổ phần: 
Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.
Điều 119: Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập 
Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.
3.    Về thủ tục rút lại số tiền đã mua cổ phần. 
a.    Đối với trường hợp mua lại cổ phần chỉ có các cổ đông biểu quyết. 
Theo khoản 1 điều 129 Luật doanh nghiệp 2014 quy định. 
‘’ Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.’’
b.    Đối với trường hợp chuyển nhượng cổ phần. 
Nếu là cổ đông phổ thông thì có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật Doanh nghiệp năm 2014.
 Nếu là cổ đông ưu đãi biểu quyết thì không có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Nếu bạn là cổ đông ưu đãi cổ tức hoặc cổ đông ưu đãi hoàn lại thì được phép chuyển nhượng cổ phần như cổ đông phổ thông.

>>> Tìm hiểu thủ tục: Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

    

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN PHÁP LÝ HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ
CÔNG TY TƯ VẤN VIỆT LUẬT
 
Liên hệ yêu cầu dịch vụ hỗ trợ vui lòng gọi: 0935 886 996 ; Hotline: 0985 989 256 - 0965 999 345
 
Văn phòng Tại Hà Nội:
Địa chỉ: Số 8 ngõ 22 Đỗ Quang (trên đường Trần Duy Hưng),  Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 02436 856 856 -  02437 332 666 - Email: congtyvietluathanoi@gmail.com
Văn phòng Tại TP Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Địa chỉ: Số 491/1 Trường Chinh, Phường 14, Q. Tân Bình, TP.HCM
Tel: 0968 29 33 66
Hãy nhấc máy gọi 1900 6199 để được tư vấn luật hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao, có thể  đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng tốt nhất.

Facebook comments