Thông báo khuyến mại

0
139

1. Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Thương nhân gửi hồ sơ thông báo thực hiện chương trình khuyến mại chậm nhất 07 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

– Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ thông báo thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân.

                                 

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của Sở Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện.

3.Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu quy định;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý thương mại

5.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thực hiện khuyến mại (Mẫu KM-1, Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương Mại và Bộ Tài Chính)

* Căn cứ pháp lý pháp lý:

– Luật Thương mại;

– Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

– Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương Mại và Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.