Tư vấn giấy tờ chứng nhận xuất xứ, chất lượng hàng hóa?

0
64

Giấy chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng hàng hóa có vai trò quan trọng trong việc khẳng định uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa đó với đối tác, với khách hàng

Giấy chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng hàng hóa có vai trò quan trọng trong việc khẳng định uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa đó với đối tác, với khách hàng. Vậy giấy tờ chứng nhận xuất xứ, chất lượng hàng hóa được quy định như thế nào? Quy trình được cấp các loại giấy tờ này ra sao?

1. Giấy tờ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Theo quy định pháp luật hiện hành thì giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là văn bản do tổ chức, cơ quan thuộc nước xuất khẩu hàng hóa cấp dựa trên quy định và các yêu cầu liên quan đến xuất xứ để chỉ rõ nguồn gốc của hàng hóa đó.

Chủ thể có nhu cầu được cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa tiến hành chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Hồ sơ bao gồm:

– Đề nghị cấp giấy chứng nhận về xuất xứ hàng hóa theo mẫu quy định.

– Mẫu giấy chứng nhận được khai hoàn chỉnh về xuất xứ hàng hóa đó.

– Tờ khai hải quan về hoạt động xuất khẩu (bản in). Nếu thuộc trường hợp không phải khai báo hải quan thì không cần nộp giấy tờ này.

– Bản sao các hóa đơn thương mại hàng hóa đó có đóng dấu của thương nhân.

– Vận tải đơn hoặc chứng từ về vận tải có giá trị tương đương (bản sao có đóng dấu của thương nhân).

– Bảng kê khai về hàng hóa xuất khẩu theo những tiêu chí trong mẫu do Bộ Công Thương ban hành.

– Khai báo về xuất xứ của nhà sản xuất, của nhà cung cấp nguyên liệu theo mẫu do Bộ Công thương ban hành.

– Quy trình để sản xuất hàng hóa đó (bản sao có dấu của thương nhân).

– Có thể tiến hành kiểm tra quy trình sản xuất hàng hóa trên thực tế tại cơ sở sản xuất theo quy định pháp luật.

– Các giấy tờ, tài liệu khác.

Có hai hình thức nộp hồ sơ, đó là nộp online qua website của Bộ Công Thương hoặc nộp trực tiếp đến địa chỉ của Bộ Công Thương.

Trường hợp thương nhân gửi hồ sơ online tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn.

Trong vòng 06 giờ từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thông báo trên hệ thống về kết quả xét duyệt hồ sơ.

Trong thời gian 02 giờ từ khi nhận được đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ đã được khai hoàn chính, cơ quan có thẩm quyền trả kết quả cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa bằng bản giấy.

Trường hợp thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp: cơ quan có thẩm quyền tiến hành trả kết quả cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn 08 giờ làm việc từ khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi hồ sơ hợp lệ.

2. Giấy tờ chứng nhận chất lượng hàng hóa

Theo quy định pháp luật hiện hành thì giấy tờ chứng nhận chất lượng hàng hóa là giấy tờ chứng nhận việc chất lượng của hàng hóa đó phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn của nước sản xuất. Do đó khi muốn đề nghị cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa thì tiến hành gửi hồ sơ đến cơ quan nơi hàng hóa đó được sản xuất. 

Hiện nay có hai hình thức chứng nhận chất lượng hàng hóa là chứng nhận tự nguyện và chứng nhận bắt buộc.

Chứng nhận tự nguyện là hình thức chứng nhận về chất lượng hàng hóa do cá nhân, tổ chức yêu cầu chứng nhận.

Chứng nhận bắt buộc là hình thức chứng nhận về chất lượng hàng hóa do cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu.

Tại Việt Nam thì hai cơ quan cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa là Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và công nghệ Việt Nam (VCCI).

Thời hạn để được cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa là 3-5 ngày, đối với nhóm thực phẩm chứng năng, thực phẩm bổ sung thì thời hạn là 20 ngày.

Giấy chứng nhận xuất xứ, chất lượng hàng hóa được cấp phải đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện và trình tự luật định. Liên hệ ngay đến 1900.6199 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.