Tư vấn về hợp đồng hợp tác kinh doanh

0
72

Trong hoạt động đầu tư thì có nhiều hình thức để các chủ thể có thể tiến hành đầu tư nhằm mục đích lợi nhuận. Một trong các hình thức đầu tư đó là các bên ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Trong hoạt động đầu tư thì có nhiều hình thức để các chủ thể có thể tiến hành đầu tư nhằm mục đích lợi nhuận. Một trong các hình thức đầu tư đó là các bên ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh. Vậy hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì? Các vấn đề pháp lý xoay quanh hợp đồng kinh doanh được pháp luật quy định như thế nào?

1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì?

Trong Bộ luật Dân sự không có quy định về hợp đồng hợp tác kinh doanh mà hợp đồng này được quy định trong Luật Đầu tư hiện hành. Theo đó thì hợp đồng hợp tác kinh doanh hay còn gọi là hợp đồng BCC là các nhà đầu tư tiến hành ký kết hợp đồng nhằm mục đích kinh doanh nhằm phân chia sản phẩm, thu lợi nhuận mà không cần phải thành lập nên tổ chức độc lập khác.
Chủ thể của hợp đồng hợp tác kinh doanh đó là các nhà đầu tư trong nước với nhau, nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc có thể được ký kết giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư. Các bên ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh phải thành lập ban điều phối để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các bên phục vụ cho việc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh
Hợp đồng hợp tác kinh doanh có ưu điểm là giúp nhà đầu tư tiết kiệm được thời gian, chi phí, công sức khi không phải thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện hoạt động đầu tư, các bên hỗ trợ lẫn nhau về những thiếu sót trong quá trình sản xuất, kinh doanh; các bên trong hoạt động hợp tác tiến hành hoạt động kinh doanh trên cơ sở bình đẳng, không ràng buộc lẫn nhau.
Tuy nhiên thì đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh chỉ phù hợp với những dự án có thời hạn thực hiện ngắn.

2. Nội dung cơ bản của hợp đồng hợp tác kinh doanh

Khi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh thì các bên thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của các bên không trái đạo đức, pháp luật để tiến hành sản xuất, kinh doanh chung vì mục tiêu lợi nhuận nhưng phải đảm bảo được các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật. Các nội dung cơ bản bao gồm:
– Tên, địa chỉ của các bên tham gia ký kết hợp đồng, thông tin về người đại diện có thẩm quyền của các bên đó.
– Địa chỉ thực hiện dự án đầu tư hoặc địa chỉ tiến hành các hoạt động giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh trong hợp đồng hợp tác.
– Phạm vi hoạt động và mục tiêu kinh doanh khi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh.
– Các quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia ký kết hợp đồng và sự phân chia lợi nhuận, phân chia kết quả đầu tư giữa các bên trong hợp động.
– Việc chuyển nhượng, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh.
– Các phương thức giải quyết tranh chấp, trách nhiệm bồi thường khi vi phạm hợp đồng và có thể thỏa thuận về hình thức phạt vi phạm hợp đồng.
Ngoài các nội dung chủ yếu trên thì các bên trong hợp đồng có thể thỏa thuận các nội dung khác miễn sao không trái các quy định pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, quốc gia…

3. Nghĩa vụ phải thực hiện khi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh

Khi tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh thì một trong những vấn đề mà các bên cần quan tâm đó là nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế, đặc biệt là thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Thuế TNDN được thu căn cứ trên doanh thu của doanh nghiệp và thuế suất tính thuế TNDN.
Theo quy định của Bộ tài chính thì doanh thu tính thuế TNDN được xác định như sau:
+ Các bên phân chia kết quả kinh doanh theo hợp đồng thì doanh thu tính thuế là doanh thu của từng bên trong hợp đồng.
+ Các bên phân chia kết quả bằng sản phẩm thì doanh thu sản phẩm được chia cho các bên trong hợp đồng.
+ Các bên phân chia kết quả bằng lợi nhuận thì doanh thu để tính thuế là số tiền bán được hàng hóa hay dịch vụ theo hợp đồng nhất định.
Các bên trong quan hệ hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện để xuất các hóa đơn, ghi doanh thu, các chi phí và tiến hành kê khai nộp thuế TNDN thay cho các bên còn lại trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Hợp đồng hợp tác kinh doanh là hình thức đầu tư với nhiều ưu điểm của nó trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Liên hệ ngay 1900.6199 để được tư vấn miễn phí về vấn đề này.