Văn phòng đại diện của doanh nghiệp có đặc điểm và hoạt động thế nào?

0
43
van-phong-dai-dien-co-dac-diem-gi

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp có đặc điểm và hoạt động thế nào? Pháp luật doanh nghiệp quy định như thế nào

Văn phòng đại diện là xu hướng của rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước trong nền kinh tế thị trường với môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay nhằm mục đích mở rộng tối phạm vi hoạt động và nâng cao doanh thu cho doanh nghiệp. Tuy nhiên nhiều cá nhân tổ chức kinh tế không nắm rõ về văn phòng đại diện hoạt động như thế nào. Điều này sẽ ảnh hưởng thậm chí đem lại rủi ro cho các doanh nghiệp. Để giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn thì Việt Luật sẽ phân tích một số vấn đề liên quan tới đặc điểm và hoạt động của văn phòng đại diện của doanh nghiệp như sau

van-phong-dai-dien-co-dac-diem-gi

1. Cơ sở pháp lý ­­

+ Luật doanh nghiệp năm 2014

+ Nghị định 78/2015/NĐ-CP

+ Luật Thương mại năm 2005

+ Thông tư 26/2015/TT-BTC

2. Nội dung

Theo quy định tại khoản 2 điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014  “văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó”. Tức là, văn phòng đại diện được lập ra với chức năng là văn phòng liên lạc, thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới.

Xem thêm: Đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần

  • Đặc điểm của văn phòng đại diện

– Không phát sinh nghĩa vụ thuế độc lập (Điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC)

Việc hạch toán của văn phòng đại diện là phụ thuộc vào doanh nghiệp. Doanh nghiệp chịu tất cả các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ hoạt động của văn phòng đại diện. Do vậy, văn phòng mà không có hoạt động thu chi vì thế sẽ không tiến hành khai thuế. Nếu trong trường hợp  có phát sinh việc mua hàng hóa và trực tiếp thanh toán để phục vụ cho mục đích hoạt động thì hóa đơn có thể xuất mang tên văn phòng đại diện và sau đó hóa đơn sẽ được chuyển về cho trụ sở chính để tiến hành kê khai thuế.
– Văn phòng đại diện vẫn có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động riêng và con dấu riêng để phục vụ các hoạt động trong nội bộ của văn phòng đại diện (điều 46 luật doanh nghiệp 2014)

Dựa theo khoản 6, Điều 4 Nghị định số 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu quy định quy định về các cơ quan, tổ chức được sử dụng con dấu không có hình Quốc huy: “Các tổ chức kinh tế được quy định theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật; các đơn vị trực thuộc, chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế này được sử dụng con dấu”
– Không được trực tiếp kinh doanh, không được ký kết các hợp đồng kinh tế với dấu của văn phòng đại diện, nhưng vẫn ký kết hợp đồng theo sự ủy quyền của doanh nghiệp đã mở văn phòng đại diện đó và đóng dấu của doanh nghiệp.

Căn cứ theo Luật Thương mại năm 2005 Điều 18 khoản 3: “Không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp Trưởng Văn phòng đại diện có giấy uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài hoặc các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 17 của Luật này.”

Trường hợp là đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: Theo nghị định 72/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại điều 20 khoản 3: “Trong trường hợp thương nhân nước ngoài ủy quyền cho người đứng đầu Văn phòng đại diện giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết thì phải thực hiện việc ủy quyền bằng văn bản cho từng lần giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết.” Đối với trường hợp này thì người đứng đầu văn phòng đại điện của Công ty nước ngoài tại Việt Nam có thể giao kết hợp đồng mua bán nếu được sự ủy quyền bằng văn bản của Công ty. Việc ủy quyền sẽ phải bằng văn bản và chỉ cho từng lần giao kết hợp đồng.

Như vậy văn phòng đại diện không có chức năng giao kết, ký kết hợp đồng trừ trường hợp đó là văn phòng đại diện của thương nhân, công ty nước ngoài tại Việt Nam.

  • Hoạt động của văn phòng đại diện

+Thực hiện công việc phát triển các ngành nghề kinh doanh đã được cơ quan chức năng cấp phép trên địa bàn hoạt động theo pháp luật hiện hành

+ Thực hiện các công việc báo cáo với các cơ quan chức năng tại địa phương theo đúng quy định của nhà nước

+ Thực hiện báo cáo tài chính định kỳ về trụ sở chính theo quy định riêng của doanh nghiệp.

+ Thực hiện việc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả tăng trưởng và chiến lược phát triển của cơ sở hàng năm

+ Tổ chức công việc hạch toán kinh tế theo nguyên tắc hạch toán độc lập

+ Xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý theo qui mô định hướng của Hội đồng quản trị

+ Phối hợp với văn phòng trụ sở chính của doanh nghiệp và các cơ sở và chi nhánh khác trong việc khai thác khách hàng cũng như việc điều động nhân viên

+ Quản lý các mặt kinh doanh tại địa bàn hoạt động

+ Soạn thảo những văn bản pháp quy để phục vụ cho mọi hoạt động của văn phòng dựa trên những văn bản pháp quy của doanh nghiệp

  • Trên đây là nội dung liên quan tới vấn đề văn phòng đại diện. Chúng tôi mong muốn với sự hỗ trợ pháp lý này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn và đưa ra hướng giải quyết tốt nhất cho vấn đề của bạn. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào chưa rõ hay bất kỳ tư vấn pháp lý nào hãy liên hệ dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại Việt Luật sẽ được đội ngũ chuyên viên tư vấn kịp thời – chính xác nhất !