Friday, May 26, 2017 - 01:03

     Đơn đăng ký sáng chế được coi là hợp lệ khi ngoài việc phải đáp ứng các yêu cầu chung đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp thì phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể quy định tại Điều 102 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009. Và đối với đơn đăng ký sáng chế thì người nộp đơn hoặc bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế theo quy định tại Điều 113 của Luật Sở hữu trí tuệ, cụ thể như sau:

     Thứ nhất, Trong thời hạn 42 tháng - kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, người nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc bất kỳ người thứ ba nào đều có thể yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thẩm định nội dung đơn với điều kiện phải nộp phí thẩm định nội dung đơn. Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải thể hiện bằng văn bản. Do đó, yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải được nộp trong thời hạn 42 tháng kể từ ngày ưu tiên.

     Thứ hai, Thời hạn yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 36 tháng - kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên. Nên, nếu trong đơn có yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế, hoặc trong thời hạn 36 tháng - kể từ ngày ưu tiên nếu yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Và, thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung có thể kéo dài, nhưng không quá 6 tháng nếu có lý do xác đáng (quy định tại điểm a.ii Khoản 1 Điều 25 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN).

     Thứ ba, Trường hợp không có yêu cầu thẩm định nội dung nộp trong thời hạn 42 tháng, 36 tháng như đã nêu ở trên thì đơn đăng ký sáng chế được coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

     Thứ tư, tại điểm a.iii Khoản 1 Điều 25 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN quy định người yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải nộp phí tra cứu và phí thẩm định nội dung theo quy định. Nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp muộn hơn thời hạn ấn định, người yêu cầu phải nộp thêm lệ phí gia hạn. Và trog trường hợp người nộp đơn không nộp phí thẩm định nội dung, yêu cầu thẩm định nội dung nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ bị coi là không hợp lệ và Cục Sở hữu trí tuệ sẽ không tiến hành thẩm định nội dung đơn.

     Thứ năm, Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế nộp sau ngày công bố đơn được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong tháng thứ 2 - kể từ ngày nhận được yêu cầu. Nếu yêu cầu đó do người thứ ba đưa ra thì yêu cầu đó được thông báo cho người nộp đơn. Theo đó, yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế nộp trước ngày công bố đơn được công bố cùng với đơn tương ứng.

     Như vậy, yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế được thực hiện khi người nộp đơn có yêu cầu và đã nộp phí thẩm định nội dung đơn.

Văn bản áp dụng pháp luật

1. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009)
2. Thông tư của Bộ khoa học và công nghệ số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2011).  

 

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN PHÁP LÝ HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ
CÔNG TY TƯ VẤN VIỆT LUẬT
 
Liên hệ yêu cầu dịch vụ hỗ trợ vui lòng gọi: 0935 886 996 ; Hotline: 0985 989 256 - 0965 999 345
 
Văn phòng Tại Hà Nội:
Địa chỉ: Số 8 ngõ 22 Đỗ Quang (trên đường Trần Duy Hưng),  Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 02436 856 856 -  02437 332 666 - Email: congtyvietluathanoi@gmail.com
Văn phòng Tại TP Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Địa chỉ: Số 491/1 Trường Chinh, Phường 14, Q. Tân Bình, TP.HCM
Tel: 0968 29 33 66
Hãy nhấc máy gọi 1900 6199 để được tư vấn luật hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao, có thể  đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng tốt nhất.

Facebook comments