Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số B 01b – DN)

    0

    Phaply24h.net xin giới thiệu tới quý khách hàng mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ được Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính