Mẫu Bìa Báo cáo Tài chính.

  0

  Tháng 03/2017, người nộp thuế, doanh nghiệp phải thực hiện khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, Báo cáo tài chính, … của năm 2016 với số lượng hồ sơ khai thuế rất lớn. Để phân tải hệ thống, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ, Tổng cục Thuế thông báo gia hạn thời gian nộp tờ khai thuế qua mạng 03 ngày làm việc đối với các tờ khai Quyết toán, Báo cáo tài chính kỳ kê khai năm 2016. Mặc dù rất nhiều doanh nghiệp đã hoàn thành nội dung báo cáo tài chính nhưng chưa biết trình bày bìa sao cho đúng. Vì vậy, phaply24h.net xin chia sẻ đến các bạn Mẫu Bìa Báo cáo Tài chính.

  mau-bai-bao-cao-tai-chinh

  DOANH  NGHIỆP

   

     ĐƠN VỊ       :      …………………………………………………………….

     Địa chỉ         :      …………………………………………………………….

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     Mã số thuế

   

   

   
   

   

  SỔ CÁI

   

  (Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)

   

   

  Quyển số : …………………………….

  Năm:…….………….

   

   

   

   

   

   

   

                                                             

   

   

   

   

  DOANH  NGHIỆP

   

     ĐƠN VỊ       :      …………………………………………………………….

     Địa chỉ         :      …………………………………………………………….

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     Mã số thuế

   

   
   

   

  SỔ

  ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

   

  (Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)

   

   

   

   

  Quyển số : …………………………….

  Năm:…….………….