Mẫu Phiếu lương nhân viên

phaply24.net xin giới thiệu mẫu Phiếu lương nhân viên bao gồm bảng lương chi tiết của từng nhân viên trong doanh nghiệp như lương cơ bản, hiệu quả công việc, nghỉ phép, thưởng....

 

 

LOGO CÔNG TY

 

PHIẾU LƯƠNG NHÂN VIÊN

THÁNG …. NĂM ….

     

Đơn vị tính: VNĐ

Họ tên

………………………….

Phòng ban

………………………….

Số ngày công

………………………….

Ngày nghỉ bù

………………………….

Ngày nghỉ không tính phép

………………………….

Ngày nghỉ hưởng lương

………………………….

Ngày nghỉ tính phép

………………………….

Mức lương

………………………….

Tổng tiền lương

 Lương cơ bản

………………………….

 Lương hiệu quả

………………………….

 Lương làm thêm giờ

………………………….

 Các khoản cộng lương

………………………….

 Các khoản trừ lương

………………………….

 Phụ cấp điện thoại

………………………….

 Phụ cấp ăn ca

………………………….

 Công tác phí

………………………….

 Tổng thu nhập

………………………….

Tạm ứng lương kỳ I

………………………….

Các khoản phải khấu trừ vào lương

 BHXH (7%)

………………………….

 BHYT (1.5%)

………………………….

 BHTN (1%)

………………………….

 Truy thu

………………………….

 Thuế TNCN

………………………….

 Tổng

………………………….

Thực lĩnh

………………………….

Ghi chú

Lương trách nhiệm trừ phạt HC: ………………………………….

         

 

Facebook comments