Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức

Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức là biểu mẫu kê khai đăng ký thuế dùng cho các tổ chức, doanh nghiệp khi muốn đăng ký thuế, biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2016 của Bộ Tài chính, mời quý khách tham khảo tại đây.

 

Facebook comments