Mẫu số 02/SDNN Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho hộ gia đình, cá nhân

Mẫu số: 02/SDNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156 /2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

 

 

UBND..............

............................

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnhphúc

               
   
 
   
   
 

 

 

 

TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Dùngchohộgiađình, cánhâncóđấtchịuthuế)

[01] Kỳtínhthuế: Năm ........

[02]  Lầnđầu*[03]  Bổ sung lầnthứ*

 

[04] Tên người nộp thuế

[05] Địa chỉ:                                      

[05.1] Phường/xã:

[05.2]      Quận/huyện:

 [05.3] Tỉnh/Thành phố

[06] Sổ địa chính:

[07] Tờ bản đồ số:

 

         

 

 

STT

 

Loại ruộng đất

Phần hộ gia đình, cá nhântựkhai

Phần do UBND xã, độithuếxácđịnh

 

Xứđồng

Kýhiệuthửa

Diện

tích

(m2)

Hạng

đất

Diệntích

(m2)

Hạngđất

Thuếghithu

(kg)

 

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

I

Câyhàngnăm

 

 

 

 

 

 

 

1

Đấttrồnglúa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đấttrồngcâyhàngnămkhác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Mặtnướcnuôitrồngthủysản

 

 

 

 

 

 

 

...

 ........

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộngcâyhàngnăm

 

 

 

 

 

 

 

II

Câylâunăm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộngcâylâunăm

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổngcộng

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tôixin cam đoansốliệukêkhaitrênlàđúngvàchịutráchnhiệmtrướcphápluậtvềsốliệukêkhai./.  

 

..., Ngày ....... tháng ...... năm .........

Chủhộ

(Kýghirõhọtên)

 

Cánbộthuế

(Kýghirõhọtên)

...., Ngày ....... tháng ...... năm .........

UBND xã, phường, thịtrấn

(Kýghirõhọtên, đóngdấu)

Ghichú: - Mộtxứđồngcónhiềuthửađấtthìmỗithửađấtkêkhaivàomộtdòng

  - UBND: Uỷ ban nhândân

 

 

Facebook comments