Hiện nay, khi nền kinh tế ngày càng phát triển thì nhu cầu cần bảo hộ các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp ngày càng tăng cao.

Tôi là đại diện theo pháp luật của công ty. Hiện nay, công ty tôi phát hiện tên miền www.likevietnam.vn do ông C đăng ký chủ sở hữu có bán và giới thiệu sản phẩm quần áo,

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến các đối tượng sở hữu công nghiệp

 

Chỉ có chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và chỉ trong thời hạn bảo hộ mới được nêu các chỉ dẫn rằng sản phẩm được bảo hộ hoặc thuộc độc quyền của mình, kể cả các chỉ dẫn dưới dạng ký hiệu, trên sản phẩm, khi quảng cáo hoặc khi giao dịch nhằm mục đích kinh doanh.

Đại diện sở hữu công nghiệp được quy định trong quy định pháp lý cụ thể như thế nào ? Khái niệm và những quy định liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp

Khi thực hiện quyền của mình, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp, người được chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp không được vi phạm các quy định của pháp luật, không được thực hiện các hành vi đã bị pháp luật cấm, không được làm thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng và không được xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác. Nếu việc thực hiện quyền sở hữu công nghiệp dẫn đến các vi phạm, xâm phạm nói trên thì chủ sở hữu công nghiệp không được thực hiện quyền đó.

Quyền sở hữu công nghiệp được xác định trong luật cụ thể như thế nào ? Các văn bản kèm theo cụ thể như thế nào ?

Trong sở hữu công nghiệp các đối tượng nào được bảo hộ bởi nhà nước ? Các quy định và thủ tục quy định như thế nào ?

Quy định chung về sở hữu công nghiệp trong NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 6-CP NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1996 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Facebook comments