Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp chỉ do một chủ đầu tư làm chủ. Để thực hiện thay đổi vốn của doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân cần

Hồ sơ để chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn và ngược lại là cùng một bộ hồ sơ. Hồ sơ chuyển đổi bao gồm

Doanh nghiệp hoàn toàn có quyền thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm, để phù hợp với mục đích kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Loại hình công ty cổ phần là loại hình công ty phổ biến ở nước ta hiện nay, bởi nó có chưa khá nhiều ưu điểm so với các loại hình công ty khác. Trong công ty cổ phần, thành viên trong công ty cổ phần được gọi là cổ đông, và có các loại cổ đông sau đây

Trong một doanh nghiệp, việc thay đổi người đại diện và thay đổi đăng ký kinh doanh diễn ra khi doanh nghiệp muốn đổi mới loại hình kinh doanh và cơ cấu lại tổ chức công ty, để hiểu rõ hơn về vấn đ

Chào anh ( chị) với câu hỏi của anh (chị ) tư vấn Việt Luật xin được trả lời như sau:

Theo khoản 1 Điều 56 thì :

Mua lại , sát nhập hay hợp nhất doanh nghiệp là một lĩnh vực đang rất phát triển trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, nó đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm .

Vì sao phải quy định mức vốn góp tối đa của thành viên hợp tác xã?

Hợp tác xã là một tổ chức kinh doanh thuộc sở hữu và điều hành bởi một nhóm các cá nhân cho lợi ích lẫn nhau của họ. Hợp tác xã cũng có thể được định nghĩa là một doanh nghiệp thuộc sở hữu và kiểm soát đều ​​cho các người sử dụng dịch vụ của mình hoặc những người làm việc ở đó. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Tư vấn Việt Luật xin phép được làm rõ hơn về vấn đề hợp tác xã

So với Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp Nhà nước thường được cho là kém hiệu quả hơn, lợi nhuận thấp hơn. Tuy nhiên, trong khi các công ty tư nhân chỉ phải tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông, Doanh nghiệp Nhà nước thường phải gồng gánh một số trách nhiệm xã hội, hoạt động vì lợi ích của người dân, được thành lập để đối phó với những thất bại của thị trường. Điều đó dẫn đến việc các Doanh nghiệp Nhà nước không hướng đến và cũng không cần cố gắng tối đa hóa lợi nhuận như các công ty tư nhân. Tư vấn Việt Luật sẽ đi sâu vào phân tích loại hình DNNN để làm rõ hơn vấn đề này.

Vốn góp được xử lý thế nào trong sự kiện đặc biệt?

Chào anh chị,  với câu hỏi của anh chị, Tư vấn Việt Luật  xin phép được trả lời như sau:

Khi công ty không đủ điều kiện và khả năng để hoạt động, doanh nghiệp sẽ đi đến trường hợp giải thể hoặc phá sản. Với từng trường hợp Tư vấn Việt Luật xin phép được tư vấn như sau:

Tôi không hiểu rõ về cách thức tăng , giảm vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần và mua lại cổ phần. có thể giúp tôi giải đáp thắc mắc này được không? cảm ơn anh ( chị )!

Công ty tôi là công ty cổ phần, tôi đang muốn huy động vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh thì tôi làm thế nào?

Chuyển nhượng cổ phần và mua lại cổ phần có bản chất là giống nhau, đều có bản chất là quan hệ mua bán làm thay đổi chủ sở hữu đối với cổ phần được bán hoặc chuyển nhượng trong công ty cổ phần. Tuy nhiên, Tư vấn Việt Luật sẽ giúp anh (chị) phân biệt chuyển nhượng cổ phần và mua bán cổ phần ở những điểm sau đây

 

Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014 thì Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty là nhu cầu thực tế của doanh nghiệp nhằm thu hẹp hoặc mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh nhưng không nằm ngoài mục đích tạo thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh của mình. Khi đó, công ty cần thực hiện các thủ tục để thay đổi ngành nghề kinh doanh, sau đây Tư vấn Việt Luật sẽ cung cấp thủ tục cần thiết để quý công ty có thể thay đổi, bổ sung những ngành nghề phù hợp nhất với công ty mình

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị định 43/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp

Câu hỏi : Tôi muốn thành lập công ty cổ phần thì cần phải làm những thủ tục gì?

Trách nhiệm của cơ quan nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp về quyền lợi của người sở hữu công nghiệm, Trách nhiệm của cán bộ liên ngành ra sao trong quyền sở hữu công nghiệp .

Quy định về cơ cấu tổ chức và quy định về đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần , quy định trong thủ tục pháp lý được trích dẫn trong trong quy định pháp lý cụ thể nhất.

Quy định về phát hành trái phiếu trong công ty cổ phần và mua lại cổ phần trong nội bộ loại hình công ty có điểm gì khác so với loại hình công ty khác, quy định pháp lý được thể hiện cụ thể như sau:

Quy định về chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông trong công ty cổ phần , và sổ thành viên công ty có phần được quy định trong các thủ tục pháp lý cụ thể như sau :

Thành viên phổ thông trong công ty cổ phần có những quyền lợi và nghĩa vụ như thế nào ? Quy định pháp lý thể hiện nội dung đó ra sao?

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có nhiều ưu điểm: dễ dàng huy động hoặc rút vốn (thay đổi cổ đông) nhưng các quy định về công ty này cũng khá phức tạp, nội dung hoạt động trong quá trình đó ra sao ?

Quy định về thủ tục chia lợi nhuận công ty tnhh , và khi có nhu cầu tăng giảm vốn điều lệ công ty cần những thủ tục cụ thể như thế nào? Tất cả được nêu cụ thể với nội dung dưới đây.

Giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty tnhh 2 thành viên trở lên cần những điều kiện gì ? Nội dung quy định trong các thủ tục pháp lý ra sao ?

Những quy định về giám đốc và tổng giám đốc công ty tnhh 2 thành viên trở lên như thế nào ? Nội dung ra sao? Trích dẫn nội dung văn bản luật chi tiết như sau:

Biên bản họp hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên bao gồm giấy tờ ntn? Nội dung cụ thể ra sao ? Tất cả nội dung đó được trích dẫn cụ thể như sau:

Đại hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên có quyết định vụ thể như thế nào? Nội dung cụ thể ra sao ? Thông tư cụ thể tư vấn như sau :

Pages

Facebook comments