Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi đang thế chấp tại tổ chức tín dụng

0
1355

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi dồn điền, đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính đất là thủ tục hành chính cần thiết mà mõi người dân nên nắm được. Tư vấn Việt Luật xin đi sâu về thủ tục pháp lý này như sau

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi dồn điền, đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính đất là thủ tục hành chính cần thiết mà mõi người dân nên nắm được. Tư vấn Việt Luật xin đi sâu về thủ tục pháp lý này như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Điều 76 nghị định 23/2014/NĐ-CP quy định:

1. Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:  

…c) Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất” .

Quy định trên là cơ sở pháp lý cho việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi dồn điền, đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính đất là thủ tục hành chính, nhất là trong trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

 

 

2. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận:

Bước 1:  Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận.

Hồ sơ bao gồm:

+ Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho Giấy chứng nhận đã cấp.

+  Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( file đính kèm )

+ Văn bản uỷ quyền (nếu có);

+ Văn bản cung cấp thông tin hồ sơ địa chính của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (đối với trường hợp GCN do UBND thành phố cấp).

+ CMND, hộ khẩu của người được cấp GCN (02 bản sao công chứng).

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

+ Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;

+ Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

+ Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thông báo danh sách các trường hợp làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xác nhận việc đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi được cơ quan có thẩm quyền ký cấp đổi.

+ Người sử dụng đất ký, nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới từ Văn phòng đăng ký đất đai để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp;

+ Tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận cũ đang thế chấp cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

3. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính:

15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

4. Văn bản pháp luật áp dụng

Luật đất đai 2013

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết luật đất đai 2013.

~~~~~~~~

Tư vấn Việt Luật