Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

0
102

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh thực phẩm thì ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện thành lập cơ sở kinh doanh thì doanh nghiệp còn phải đáp ứng được các điều kiện để được cơ quan chuyên ngành cấp phép hoạt động

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh thực phẩm thì ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện thành lập cơ sở kinh doanh thì doanh nghiệp còn phải đáp ứng được các điều kiện để được cơ quan chuyên ngành cấp phép hoạt động trên thực tế thì mới được tiến hành kinh doanh. Vậy trong trường hợp kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực do Bộ Công Thương thì thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện như thế nào?

1. Điều kiện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Đối với những cơ sở kinh doanh sản phẩm thực phẩm thuộc sự quản lý của Bộ Công Thương thì khi được cấp giấy chứng nhận thì phải tuân thủ các điều kiện do Bộ Công Thương ban hành. Cơ sở kinh doanh thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương bao gồm: cơ sở kinh doanh rượu, bia, nước giải khát, sữa, dầu thực vật, tinh bột, bánh kẹo, mứt..
Ngoài ra, từng loại thực phẩm cụ thể thì phải tuân theo các điều kiện sau:
– Đối với chuỗi kinh doanh thực phẩm (trừ siêu thị mini) thì cơ sở bán buôn phải có địa bàn từ 02 tỉnh trở lên.
– Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm thì công suất mỗi năm bao gồm:
+ Đối với sản phẩm rượu: tối đa 03 triệu lít/năm.
+ Đối với sản phẩm bia: tối đa 50 triệu lít/năm.
+ Đối với sản phẩm nước giải khát, sữa: tối đa 20 triệu lít/năm.
+ Đối với sản phẩm dầu thực vật: tối đa 50.000 tấn/năm.
+ Đối với sản phẩm bánh kẹo: tối đa 20.000 tấn/năm.
+ Đối với sản phẩm tinh bột: tối đa 100.000 tấn/năm.

2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Doanh nghiệp khi muốn tiến hành hoạt động kinh doanh trên thực tế thì cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Hồ sơ bao gồm:
– Văn bản đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu do Bộ Công Thương ban hành).
– Thuyết minh về các trang thiết bị, cơ sở vật chất đủ điều kiện an toàn đối với từng loại thực phẩm nhất định (kê khai theo mẫu).
– Giấy xác nhận về việc chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm đã được tiến hành tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao hợp lệ).
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (bản sao có xác nhận của cơ sở y tế đó).
– Tài liệu báo cáo về các kết quả khắc phục an toàn thực phẩm (theo mẫu).
– Văn bản ủy quyền trong trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
– Giấy tờ, tài liệu cần thiết khác.
+ Cơ sở kinh doanh tiến hành gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là Bộ Công Thương.
+ Cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ ớ và tiến hành thành lập đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở kinh doanh đó nếu hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 10 ngày từ ngày xác định hồ sơ hợp lệ.
+ Đoàn thẩm định thực tế bao gồm từ 03-05 thành viên, trong đó phải có ít nhất 02 người có chuyên môn về thực phẩm và an toàn thực phẩm có văn bằng chứng minh năng lực chuyên môn đó. Trường đoàn thẩm định là người chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định tại cơ sở kinh doanh đó.
Đoàn thẩm định tiến hành kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ và điều kiện an toàn thực phẩm trên thực tế của cơ sở và lập Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm.
Kết quả thẩm định có thể là “Đạt” hoặc “Không đạt”. Cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong thời hạn 05 ngày từ ngày có kết quả thẩm định là “Đạt”.
Để được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương thì cần tuân thủ điều kiện và trình tự cấp phép luật định. Hãy liên hệ ngay tổng đài tư vấn luật 1900.6199 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.