Category Archives: Sở hữu trí tuệ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU NHƯ THẾ NÀO?

thu-tuc-dang-ky-nhan-hieu

Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của đơn vị kinh doanh này với đơn vị kinh doanh khác. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu là tên gọi chung, còn có các tên gọi khác như đăng ký nhãn hiệu độc quyền, đăng ký thương hiệu, đăng ký nhãn […]

Tư vấn đăng kí bảo hộ sáng chế

tu-van-dang-ky-bao-ho-sang-che

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm thông qua hình thành một cơ cấu hoặc chất mớ hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Đăng kí bảo hộ sáng chế nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp […]

Tư vấn đăng ký bảo hộ tên thương mại

tu-van-dang-ky-bao-ho-ten-thuong-mai

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Theo quy định của pháp luật, quyền sở hữu công nghiệp đối […]

THẾ NÀO ĐƯỢC COI LÀ XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá,dịch vụ của các tổ chức,cá nhân khác nhau , nhãn hiệu ra đời nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của cá nhân, tổ chức kinh doanh đối với các sản phẩm của mình. Hiện nay các hành vi xâm phạm quyền đối với […]

Tư vấn sở hữu công nghiệp

tu-van-so-huu-cong-nghiep

Cùng với các quy định của quyền sở hữu trí tuệ, Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 đã dành phần lớn các quy định về quyền sở hữu công nghiệp. Như vậy, bên cạnh việc tư vấn quyền sở hữu trí tuệ thì việc tư vấn sở hữu công […]

Thế nào được coi là xâm phạm quyền với tác giả

the-nao-duoc-coi-la-xam-pham-quyen-tac-gia

Quyền tác giả là một trong những quyền quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ. Do vậy, vấn đề bảo hộ quyền tác giả được nhiều người chú trọng quan tâm.

Tư vấn bảo hộ bí mật kinh doanh

tu-van-bao-ho-giay-phep-kinh-doanh

Hiện nay việc bảo hộ bí mật kinh doanh khá quan trọng và phổ biến ở nước ta. Cùng với việc bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, việc bảo hộ bí mật kinh doanh được các tổ chức, cá nhân chú trọng quan tâ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

thu-tuc-dang-ki-bao-ho-chi-dan-dia-ly

Chỉ dẫn địa lý là một trong những đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT)  ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Đăng kí bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

dang-ki-nhan-hieu-doc-quyen

  Hiện nay, khi nền kinh tế ngày càng phát triển thì nhu cầu cần bảo hộ các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp ngày càng tăng cao.

Sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao

su-dung-tac-pham-da-cong-bo-khong-xin-phep-nhung-phai-tra-tien-nhuan-but-thu-lao

     Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và  khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.  Do đó, pháp luật sở hữu trí tuệ quy định việc bảo hộ đối với các tác phẩm. Tuy nhiên, có những trường hợp sử […]