Category Archives: Luật Đầu tư

Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hiện nay trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế thì việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài đang được khuyến khích với những ưu đãi hiện nay. Do đó mà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hiện đang được quan tâm hiện nay

Khi doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam sẽ được cấp giấy phép gì?

Hỏi: Xin hỏi luật sư vấn đề sau: nếu doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam thì cần những thủ tục gì và họ sẽ được cấp giấy phép gì? Hiện nay công ty tôi đang ở Anh và muốn góp vốn khoảng 5 tỷ vào công ty X tại Việt Nam. […]

Tư vấn thủ tục thành lập công ty nước ngoài nhập khẩu và kinh doanh mỹ phẩm

Hỏi: Mong nhận được tư vấn của luật sư cho vấn đề sau: Tôi có 1 người bạn ở nước ngoài muốn sang Việt Nam đầu tư kinh doanh Mỹ phẩm nhập khẩu từ nước bạn ấy. Đối với những trường hợp như vậy thì luật có quy định như thế nào thưa luật sư? […]

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

Quy định về áp dụng ưu đãi đầu tư

Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận khoa học và công nghệ, nhà đầu tư căn cứ nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận khoa học và […]