I. CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM.

Quy trình, thủ tục thành lập chi nhánh của doanh nghiệp được tiến hành như thế nào ?

Theo khoản 1 Điều 17 Nghị định 100/2011/NĐ-CP quy định các trường hợp sau phải tiến hành sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện thì tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 100/2011/NĐ-CP quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam thì: Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài theo Nghị định này bao gồm các tổ chức thuộc Chính phủ hoặc phi Chính phủ, các hiệp hội, hội… được thành lập theo quy định của nước nơi tổ chức đặt trụ sở, thực hiện các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại tại Việt Nam nhằm: thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại; hỗ trợ các doanh nghiệp của nước ngoài thâm nhập và hoạt động tại thị trường Việt Nam; nghiên cứu và cung cấp các thông tin kinh tế, thương mại, thị trường cho các tổ chức doanh nghiệp nước ngoài; thúc đẩy các hoạt động ngoại thương/thương mại qua biên giới với Việt Nam; các hoạt động nhằm kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp nước ngoài và các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Pháp lý 24h giới thiệu hồ sơ xin cấp giấy phép vpdd, chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam với để thương nhân hay công ty nước ngoài có nhu cầu hoạt động tại Việt Nam có thể nắm bắt cụ thể nhất .

Các trường hợp cơ quan chức năng tại Việt Nam không cấp giấy phép văn phòng đại diện và chi nhánh công ty các thương nhân hay doanh nghiệp nước ngoài với các điều kiện khác nhau , nội dung pháp lý 24h chuyển tải tới với nội dun cụ thể để các nhà đầu tư nắm rõ nhất .

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép, Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải đăng báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp về những nội dung sau đây

Nội dung và quy định xin cấp lại giấy phép hoạt động văn phòng đại diện và chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam .

Nội dung gia hạn giấy phép văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam , nội dung cụ thể được pháp lý 24h giới thiệu cụ thể nhất .

Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam , thủ tục pháp lý hoạt động .

Nội dung hoạt động của chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, thủ tục pháp lý  và quyền lợi nghĩa vụ .

Chi nhánh và văn phòng đại diện công ty có yếu tố nước ngoài hoạt động tại Việt Nam cần chuẩn bị những thủ tục pháp lý gì để báo cáo hàng năm tới cơ quan chức năng.

Quyền lợi và nghĩa vụ người đứng đầu chi nhánh công ty nước ngoài và quyền chi nhánh công ty .

Quyền và nghĩa vụ người đứng đầu văn phòng đại diện và văn phòng đại diện tại Việt Nam có yếu tỗ nước ngoài là như thế nào ? Pháp lý 24h cung cấp văn bản và nội dung cụ thể nhất .

Thủ tục và điều kiện chấm dứt vpdd chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam với thương nhân và cá nhân nước ngoài sẽ được chuyên viên tư vấn cụ thể nhất .

Nghĩa vụ của thương nhân nước ngoài với chi nhánh và văn phòng đại diện của công tý có yếu tỗ nước ngoài, nội dung cụ thể hãy liên hệ với pháp lý 24h để có tư vấn rõ nét nhất .

Thương nhân nước ngoài, Văn phòng đại diện, Chi nhánh có hành vi vi phạm các quy định của Nghị định này hoặc có hành vi vi phạm cụ thể sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính :

Facebook comments