Tổ chức hành nghề luật sư được quyền cung cấp dịch vụ pháp lý

0
154

Hỏi: Xin chào luật sư, mong nhận được tư vấn của luật sư cho vấn đề sau: Tôi có đến nhờ văn phòng luật sư X giải quyết làm thủ tục tách thửa đất. Tại đây, văn phòng luật sư chứng thực luôn cho tôi các giấy tờ liên quan, sau đó tôi có mang đến UBND để xin tách thửa thì được biết giấy tờ không hợp lệ vì Văn phòng luật sư này không có thẩm quyền chứng thực. Xin hỏi, vậy là như thế nào ạ?

Trả lời: 

Đối với trường hợp của khách hàng, chúng tôi xin được tư vấn như sau: 

Cùng là công ty hoạt động trong lĩnh vực pháp lý nên chúng tôi biết đối với những người hành nghề luật sư sẽ có quyền tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, trợ giúp ngoài tố tụng, tư vấn miễn phí và các dịch vụ khác. Và một số các dịch vụ khác mà luật nhắc đến ở đây là: 

“Điều 30. Hoạt động dịch vụ pháp lý khác của luật sư

1. Dịch vụ pháp lý khác của luật sư bao gồm giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính; giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật.

2. Khi thực hiện dịch vụ pháp lý khác, luật sư có quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật có liên quan.”

Do đó từ điều khoản trên cho thấy, luật sư hay các văn phòng luật sư sẽ không có quyền thực hiện hoạt động công chứng hay chứng thực giấy tờ. Họ chỉ là người sẽ giúp, hỗ trợ, địa diện cho cá nhân đi công chứng xác minh giấy tờ tại cơ quan công chứng hay UBND xã có thẩm quyền. 

Giải đáp chi tiết: 

Đối với trường hợp của khách hàng, văn phòng luật sư X đã chứng thực giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất là sai. Cá nhân có thể giữ lại những đơn từ xin tách thửa đã đươc văn phòng X làm cho, còn các giấy tờ photo về quyền sử dụng đất cá nhân có thể đi photo lại và mang đến cơ quan công chứng xã để được công chứng cho đúng. 

Căn cứ pháp lý

Luật luật sư 2006, sửa đổi bổ sung 2012

Trên đây là một số tư vấn của chúng tôi cho vấn đề mà khách hàng đang gặp phải, trong quá trình giải quyết nếu có bất kỳ khó khăn nào, cá nhân có thể liên lạc trực tiếp tới bộ phận tư vấn của Việt Luật. 

Xin trân trọng cảm ơn.