Hỏi: Tôi cùng 6 thành viên khác cũng góp vốn vào công ty cổ phần về dược phẩm. Số vốn tôi góp là 1 tỷ. Do không đồng nhất về quan điểm trong một số quyết định của công ty nên hiện tại tôi đang có mong muốn được rút vốn ra khỏi công ty. Vậy, mong luật sư tư vấn cho tôi thủ tục như thế nào?

Khác với những công ty được thành lập theo cách thông thường, những công ty được hình thành dựa trên việc chia, tách, sát nhập, hợp nhất lại có hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp khá là rắc rối. Để giải quyết vấn đề này, tư vấn Việt Luật sẽ nếu rõ một bộ hồ sơ đầy đủ cần có của doanh nghiệp được hình thành dựa trên việc chia công ty

Loại hình công ty cổ phần là loại hình công ty phổ biến ở nước ta hiện nay, bởi nó có chưa khá nhiều ưu điểm so với các loại hình công ty khác. Trong công ty cổ phần, thành viên trong công ty cổ phần được gọi là cổ đông, và có các loại cổ đông sau đây

Trong một doanh nghiệp, việc thay đổi người đại diện và thay đổi đăng ký kinh doanh diễn ra khi doanh nghiệp muốn đổi mới loại hình kinh doanh và cơ cấu lại tổ chức công ty, để hiểu rõ hơn về vấn đ

Tôi không hiểu rõ về cách thức tăng , giảm vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần và mua lại cổ phần. có thể giúp tôi giải đáp thắc mắc này được không? cảm ơn anh ( chị )!

Chuyển nhượng cổ phần và mua lại cổ phần có bản chất là giống nhau, đều có bản chất là quan hệ mua bán làm thay đổi chủ sở hữu đối với cổ phần được bán hoặc chuyển nhượng trong công ty cổ phần. Tuy nhiên, Tư vấn Việt Luật sẽ giúp anh (chị) phân biệt chuyển nhượng cổ phần và mua bán cổ phần ở những điểm sau đây

 

Facebook comments