Chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn

0
151

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn được quy định như thế nào?

 

Hỏi:  Có phải mọi loại hình doanh nghiệp đều phải thực hiện chuyển sở hữu tài sản góp vốn không? Việc chuyển quyền tài sản góp vốn đối với từng loại tài sản được quy định như thế nào?
Cơ sở pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2014

Giải đáp

1. Loại hình doanh nghiệp phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

Căn cứ quy định tại Điều 36 Luật doanh nghiệp 2014:

chuyen-quyen-su-huu-doi-voi-tai-san-gop-von

“Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty…”
 Có thể thấy việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn chỉ được đặt ra đổi với Công ty TNHH, Công ty hợp danh, Công ty cổ phần mà không đặt ra đối với doanh nghiệp tư nhân hay Hộ kinh doanh. Do đó, không phải mọi loại hình doanh nghiệp đều phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn. Vì, đơn cử như doanh nghiệp tư nhân, tài sản của doanh nghiệp và tài sản của chủ sở hữu không có sự tách bạch rõ ràng, tài sản của doanh nghiệp chính là tài sản của chủ sở hữu, vì vậy nên việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn là không cần thiết.

>>> Góp vốn bằng máy móc thiết bị vào công ty thì cần làm những thủ tục gì?

2. Chuyển quyền sở hữu đối với từng loại tài sản

  • Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;
  • Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản. Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty;
  • Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.
  • Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Dịch vụ chuyển nhượng cổ phần trọn gói tại Hà Nội