Con riêng có quyền hưởng di sản thừa kế hay không?

0
161

Con riêng có được chia thừa kế

 

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi có một số thắc mắc mong được Luật sư giải đáp: Bố tôi mất năm 2010, trước khi chết ông có để lại di chúc với  nội dung sau khi ông chết thì toàn bộ di sản thừa kế sẽ được chia đều cho mẹ tôi và các con, không có ai bị tước hoặc truất quyền thừa kế.Sau khi ông mất, chúng tôi tiến hành việc phân chia di sản. Ttuy nhiên, bố tôi lại có một người con riêng. Vậy Luật sư cho hỏi là trong trường hợp này người con riêng đó có được hưởng di sản thừa kế do bố tôi để lại không? Nếu có thì mức hưởng được xác định như thế nào?

Trả lời:    

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến công ty Việt Luật. Vấn đề công riêng có được chia thừa kế hay không chúng tôi xin được giải quyết như sau:

con-rieng-co-quyen-thua-ke-tai-san

1. Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật Dân sự năm 2015.

2. Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại Điều 613 BLDS 2015 về người thừa kế: “Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.”

Và theo quy định tại Điều 621 BLDS 2015 về các trường hợp không được quyền hưởng di sản thừa kế:

“1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.”

Như vậy, nếu con riêng thỏa mãn điều kiện để được hưởng di sản thừa kế theo quy định tại Điều 613 và Điều 621 thì người  đó vẫn có thể trở thành người thừa kế.

– Đối với trường hợp thừa kế theo di chúc.

Con riêng được hưởng di sản thừa kế nếu như trong di chúc mà người chết để lại ghi có quyền được hưởng di sản thừa kế. Nếu trong trường hợp di chúc không rõ ràng thì những người thừa kế theo di chúc phải cùng nhau giải thích nội dung di chúc dựa trên ý nguyện đích thực trước đây của người chết, có xem xét đến mối quan hệ của người chết với người thừa kế theo di chúc. Khi những người này không nhất trí về cách hiểu nội dung di chúc thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

– Đối với trường hợp thừa kế theo pháp luật.

Nếu người chết không để lại di chúc thì di sản thừa kế được chia theo quy định của pháp luật với các diện và hàng thừa kế, việc phân chia chi sản thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015: “Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết”.

Như vây, đối với trường hợp của bạn do pháp luật không phân biệt con riêng, con chung trong việc hưởng di sản thừa kế, nên người con riêng của bố bạn vẫn có quyền hưởng di sản thừa kế như nội dung di chúc mà bố bạn đã để lại. Mức hưởng di sản là mức đã định như trong di chúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Việt Luật về vấn đề con riêng có được hưởng di sản thừa kế hay không? Mọi thắc mắc khác vui lòng liên hệ Tổng đài 19006199 để được tư vấn miễn phí.

Xem thêmThủ tục xác định cha, mẹ, con