Điều kiện ATTP trong khâu vận chuyển

Với thực phẩm chuyên về vận chuyển thì điều kiện chuẩn bị về an toàn thực phẩm là như thế nào?

Với thực phẩm chuyên về vận chuyển thì điều kiện chuẩn bị về an toàn thực phẩm là như thế nào ? Chi tiết được Pháp lý 24h tư vấn cụ thể tới khách hàng rõ nét nhất .
Tổ chức, cá nhân vận chuyển thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
–  Phương tiện vận chuyển thực phẩm được chế tạo bằng vật liệu không làm ô nhiễm thực phẩm hoặc bao gói thực phẩm, dễ làm sạch;
–  Bảo đảm điều kiện bảo quản thực phẩm trong suốt quá trình vận chuyển theo hướng dẫn của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh;
–  Không vận chuyển thực phẩm cùng hàng hoá độc hại hoặc có thể gây nhiễm chéo ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm.