Điều kiện ATTP với kinh doanh chế biến thực phẩm

Để có giấy phép an toàn thực phẩm với cơ sở chế biến thực phẩm cần có điều kiện như thế nào ? Nội dung được pháp lý 24h giới thiệu cụ thể nhất , giúp khách hàng không gặp vướng mắc pháp lý về thủ tục pháp lý 24h khi làm việc cùng chúng tôi .

Để có giấy phép an toàn thực phẩm với cơ sở chế biến thực phẩm cần có điều kiện như thế nào ? Nội dung được pháp lý 24h giới thiệu cụ thể nhất , giúp khách hàng không gặp vướng mắc pháp lý về thủ tục pháp lý 24h khi làm việc cùng chúng tôi .
Cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm cần đáp ứng những điều kiện sau:
 Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác;
–  Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
–  Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại;
–  Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
–  Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
–  Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
–  Quy trình sơ chế, chế biến phải bảo đảm thực phẩm không bị ô nhiễm chéo, tiếp xúc với các yếu tố gây ô nhiễm hoặc độc hại.