Điều kiện an toàn thực phẩm với cơ sở bảo quản

0
121

Điều kiện an toàn thực phẩm với cơ sở kinh doanh thực phẩm về điều kiện đảm bảo cần thủ tục cụ thể như thế nao? 

Điều kiện an toàn thực phẩm với cơ sở kinh doanh thực phẩm về điều kiện đảm bảo cần thủ tục cụ thể như thế nao ? Việt Luật hướng dẫn nội dung cụ thể để nắm rõ nhất.
Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện về bảo quản thực phẩm sau đây:
–  Nơi bảo quản và phương tiện bảo quản phải có diện tích đủ rộng để bảo quản từng loại thực phẩm riêng biệt, có thể thực hiện kỹ thuật xếp dỡ an toàn và chính xác, bảo đảm vệ sinh trong quá trình bảo quản;
–  Ngăn ngừa được ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, côn trùng, động vật, bụi bẩn, mùi lạ và các tác động xấu của môi trường; bảo đảm đủ ánh sáng; có thiết bị chuyên dụng điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện khí hậu khác, thiết bị thông gió và các điều kiện bảo quản đặc biệt khác theo yêu cầu của từng loại thực phẩm;
–  Tuân thủ các quy định về bảo quản của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm