Điều kiện vệ sinh ATTP với kinh doanh tươi sống

Pháp lý 24h giới thiệu những quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm với kiều kinh doanh thực phẩm tươi sống .

Pháp lý 24h giới thiệu những quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm với kiều kinh doanh thực phẩm tươi sống .
Cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
–  Bảo đảm các điều kiện về đất canh tác, nguồn nước, địa điểm sản xuất để sản xuất thực phẩm an toàn;
–  Tuân thủ các quy định của pháp luật về sử dụng giống cây trồng, giống vật nuôi; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất kích thích tăng trưởng, chất tăng trọng, chất phát dục, chất bảo quản thực phẩm và các chất khác có liên quan đến an toàn thực phẩm;
–  Tuân thủ quy định về kiểm dịch, vệ sinh thú y trong giết mổ động vật; về kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm trồng trọt;
–  Thực hiện việc xử lý chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
–  Chất tẩy rửa, chất diệt khuẩn, chất khử độc khi sử dụng phải bảo đảm an toàn cho con người và môi trường;
–  Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất thực phẩm tươi sống.