Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử ICP

0
158

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử ICP: Mỗi tổ chức, doanh nghiệp khi hoạt động đều có trang thông tin điện tử để giới thiệu về tổ chức, doanh nghiệp mình đến bạn đọc và có những thông tin về hoạt động của mình.

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử ICP: Mỗi tổ chức, doanh nghiệp khi hoạt động đều có trang thông tin điện tử để giới thiệu về tổ chức, doanh nghiệp mình đến bạn đọc và có những thông tin về hoạt động của mình. Vậy khi thiết lập trang thông tin điện tử đó thì cần phải đáp ứng điều kiện gì và trình tự cấp phép hoạt động của trang đó được quy định như thế nào?

1. Điều kiện cấp phép hoạt động trang thông tin điện tử ICP

Để được cấp phép hoạt động trang thông tin điện tử thì tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp phép phải đáp ứng được điều kiện sau:

– Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập hợp pháp, có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với nội dung thông tin đã cung cấp.

– Có nguồn nhân sự phù hợp đáp ứng yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông:

+ Có người đứng đầu là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý nội dung trên trang thông tin điện tử.

+ Người quản lý nội dung chuyên môn phải có văn bằng, chứng chỉ từ đại học trở lên có quốc tịch Việt Nam. Nếu là người nước ngoài thì phải tạm trú tối thiểu 06 tháng tại Việt Nam.

+ Có bộ phận quản lý về nội dung thông tin được thiết lập trên trang thông tin điện tử.

+ Có bộ phận quản lý kỹ thuật ít nhất 01 người có khả năng chuyên môn, có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Trang thông tin điện tử phải có tên miền đáp ứng được các yêu cầu như:

+ Đối với tổ chức hay doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí thì tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.

+ Trang thông tin điện tử và mạng xã hội của một doanh nghiệp, tổ chức thì không được sử dụng cùng một tên miền.

+ Tên miền còn thời hạn tối thiểu 06 tháng tại thời điểm cấp phép.

– Đảm bảo đủ khả năng tài chính, có các phương án tài chính, phương án huy động vốn để đảm bảo việc thiết lập hệ thống theo quy định.

– Hệ thống điện tử phải lưu giữ được thông tin trong vòng tối thiểu 90 ngày từ thời điểm đăng tải, tối thiểu 02 năm đối với nhật ký xử lý thông tin.

– Có phương án đảm bảo duy trì an toàn và liên tục hệ thống điện tử, có các phương án để khắc phục khi có sự cố xảy ra.

– Phải có một máy chủ tại Việt Nam và đáp ứng được việc thanh tra, kiểm tra tại bất kỳ thời điểm nào.

– Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, cơ chế phối hợp quản lý thông tin.

– Một số điều kiện khác theo quy định pháp luật.

2. Thủ tục cấp phép hoạt động trang thông tin điện tử ICP

Tổ chức, doanh nghiệp khi thiết lập trang thông tin điện tử thì cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động. Hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị việc cấp phép hoạt động trang thông tin điện tử ICP (theo mẫu).

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương (bản sao hợp lệ).

– Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý kèm theo các văn bằng, chứng chỉ của người đó (bản sao hợp lệ).

– Đề án hoạt động trang thông tin điện tử có chữ ký của người đứng đầu và dấu của doanh nghiệp.

– Để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin thì trong hồ sơ có văn bản chấp thuận của tổ chức cung cấp nguồn tin.

– Một số giấy tờ cần thiết khác.

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động có thể là Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử hoặc Sở Thông tin và Truyền thông tùy thuộc vào tổ chức, doanh nghiệp thiết lập thông tin điện tử.

Trong thời hạn 15 ngày từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xem xét hồ sơ và cấp phép hoạt động trang thông tin điện tử ICP. trường hợp từ chối cấp phép thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

+Mọi thắc mắc liên quan đến hồ sơ, trình tự cấp phép mời bạn đọc liên hệ ngay đến 1900.6199 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.