Hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

0
171

Thành phần hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh với loại hình doanh nghiệp tư nhân

Thành phần hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh với loại hình doanh nghiệp tư nhân
A. Thành phần hồ sơ
1- Thông báo lập địa điểm kinh doanh (do chủ doanh nghiệp ký)
2- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
4- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ 
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp tư nhân
Cơ quan thực hiện
Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố 
Kết quả thực hiện
– Giấy chứng nhận đăng ký Địa điểm kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ;
– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ
Thông báo lập địa điểm kinh doanh.
Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau.
1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh theo đúng quy định;
2. Có địa chỉ địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật;
3. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
4. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Tham khảo mẫu hồ sơ :
Mẫu thông báo địa điểm kinh danh (Xem tại đây )
Tờ khai thông tin người nộp hồ sở đăng ký địa điểm kinh doanh ( Xem tại đây )