Hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh 1 thành viên, thủ tục hành chính được quy định và thực hiện theo quy định của bộ kế hoạch và đầu tư.

Pháp lý 24h tư vấn trình tự và thủ tục thực hiện hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh

Thủ tục và hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty tnhh 1 thành viên tại sở kế hoạch và đầu tư được các chuyên viên tư vấn giới thiệu và hỗ trợ cụ thể như sau :

Hồ sơ và thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu cụ thể như thế nào ? Chuyên viên tư vấn trích dẫn văn bản cụ thể như sau:

Hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh 2 thành viên trở lên những quy định và mẫu hồ sơ liên quan trong quá trình làm hồ sơ .

Hồ sơ chuẩn bị thành lập địa điểm điểm kinh doanh với loại hình công ty tnhh 2 thành viên trở lên như sau :

Thành hồ sơ tiến hành thủ tục thành lập chi nhánh công ty trực thuộc loại hình công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Thành phần hồ sơ cần thiết khi tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân.

Thành phần hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện với loại hình doanh nghiệp tư nhân cụ thể khi nộp tại sở kế hoạch và đầu tư.
 

Thành phần hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh với loại hình doanh nghiệp tư nhân

Thành phần hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh công ty tư nhân

Facebook comments