Hỏi: Tôi định thành lập 1 công ty về vận tải hàng hóa bằng xe tải, hiện tôi đã có 10 xe tải 5 tấn. Vậy xin hỏi luật sư: Thủ tục để đăng kí kinh doanh cần những gì? Và công ty tôi cần bao nhiêu xe đủ điều kiện để thành lập

Hình thức đăng ký thành lập công ty trên cơ sở hợp nhất chia tách doanh nghiệp cụ thể có điểm gì khác so với hình thức đăng ký ký thông thường .Thành phần hồ sơ và giấy tờ được pháp lý 24h trích dẫn theo văn bản thông báo của sở kế hoạch đầu tư như sau:

Trích dẫn nội dung và thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh loại hình công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên được trích dẫn chi tiết từ thông báo của sở kế hoạch và đầu tư thành phố

Pháp lý 24h trích dẫn nội dung và hồ sơ cần thiết khi tiến hành thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên với chủ sở hữu là tổ chức , sự khác nhau trong thành phần hồ sơ so với công ty tnhh 1 thành viên do cá nhân là chủ sở hữu .

Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty hợp danh được trích dẫn nội dung trong văn bản luật hiện hành được thể hiện cụ thể và chi tiết nhất.

Pháp lý 24h trích dẫn nội dung đăng ký thành lập công ty tnhh 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu cụ thể như sau:

Facebook comments