Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh công ty tnhh 1 thành viên

0
148

Pháp lý 24h tư vấn trình tự và thủ tục thực hiện hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh công ty tnhh1 thành viên để doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục pháp lý trên không gặp phải vướng mắc nữa.
I. Thành phần hồ sơ
1- Thông báo lập địa điểm kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật của công ty ký);
2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
4- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
III. Yêu cầu khi thực hiện thủ tục trên
1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh theo đúng quy định;
2. Có địa chỉ địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật;
3. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
4. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
IV. Thời gian thực hiện 
5 ngày làm việc
Các mẫu văn bản làm hồ sơ :

Mẫu thông báo thành lập địa điểm kinh doanh (Xem tại đây )

Mẫu tờ khai người nộp hồ sơ (Xem tại đây )