Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh công ty tnhh 2 thành viên trở lên

0
182

Hồ sơ chuẩn bị thành lập địa điểm điểm kinh doanh với loại hình công ty tnhh 2 thành viên trở lên như sau :

Hồ sơ chuẩn bị thành lập địa điểm điểm kinh doanh với loại hình công ty tnhh 2 thành viên trở lên như sau :
I. Thành phần hồ sơ
1- Thông báo lập địa điểm kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật của công ty ký)
2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
4- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
III. Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Lưu ý : Tham khảo mẫu hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh cụ thể như sau:
Mẫu thông báo thành lập địa điểm kinh doanh công ty tnhh 2 thành viên trở lên ( Xem tại đây )
Mẫu tờ khai thông tin người nộp hồ sơ ( Xem tại đây )