Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh 1 thành viên

0
226

Hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh 1 thành viên, thủ tục hành chính được quy định và thực hiện theo quy định của bộ kế hoạch và đầu tư.

Hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh 1 thành viên, thủ tục hành chính được quy định và thực hiện theo quy định của bộ kế hoạch và đầu tư.
I. Thành phần hồ sơ
1- Thông báo về việc lập văn phòng đại diện (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký)
2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập văn phòng đại diện của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty
3- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện 
4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu văn phòng đại diện:
4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 
4.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;
5- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
6- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
7- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
II.Yêu cầu với doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục 
1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh theo đúng quy định
2. Tên của văn phòng đại diện được đặt theo đúng quy định của pháp luật
3. Có trụ sở văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật
4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật
5. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
III. Thời gian thực hiện
5 ngày làm việc
Mẫu văn bản để làm hồ sơ :

Mẫu tờ khai thông báo thành lập vpdd công ty tnhh 1 thành viên (Xem tại đây )

Mẫu tờ khai quyết định thành lập vpdd công ty (Xem tại đây )

Mẫu tờ khai quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện (Xem tại đây)

Mẫu tờ khai người đi nộp hồ sơ thành lập vpdd (Xem tại đây )