Hồ sơ thành lập vpdd công ty tnhh 2 thành viên trở lên

0
164

Hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh 2 thành viên trở lên những quy định và mẫu hồ sơ liên quan trong quá trình làm hồ sơ .

Hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh 2 thành viên trở lên những quy định và mẫu hồ sơ liên quan trong quá trình làm hồ sơ .
I. Thành phần hồ sơ
1- Thông báo về việc lập văn phòng đại diện (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký)
2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập văn phòng đại diện của Hội đồng thành viên đối (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký)
3- Bản sao biên bản họp về việc lập văn phòng đại diện của Hội đồng thành viên
3- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện
4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu văn phòng đại diện:
4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 
4.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;
5- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
6- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
7- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
III. Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Lưu với mẫu hồ sơ :
Mẫu thông báo thành lập vpdd công ty tnhh 2 thành viên trở lên ( Xem tại đây )
Mẫu quyết định thành lập vpdd cty tnhh 2 thành viên trở lên (Xem tại đây )
Mẫu biên bản họp thành lập vpdd (Xem tại đây )
Mẫu quyết định người đứng đầu vpdd (Xem tại đây )
Mẫu thông tin người nộp hồ sơ (Xem tại đây )