Quy định mới về kinh doanh xăng dầu

Thuê lại cửa hàng đã kinh doanh có cần đăng kí kinh doanh hay không?

Thay đổi thành viên do chủ tịch HĐQT mất

Thủ tục mở cơ sở mầm non tư thục

Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty

Khái niệm, đặc điểm, ưu điểm, hạn chế của công ty hợp danh

 

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn được quy định như thế nào?

 

Trường hợp phải định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp?

 

Việc cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định như thế nào?

 

Thành lập công ty mất bao lâu? Thủ tục mở công ty nhanh chóng, trọn gói t

Có thể góp vốn vào doanh nghiệp bằng các loại tài sản nào? Có thể góp vốn bằng quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ nói chung, quyền sử dụng đất hay không? Văn bản nào quy định?

Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy định như thế nào?

Quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy định như thế nào?

 

Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty được quy định như thế nào?

Hỏi: Việc triệu tập họp Hội đồng thành viên công ty được quy định như thế nào?

 

Câu Hỏi: Có thể khởi kiện người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không? Nếu được thì việc khởi kiện người quản lý đó được quy định như thế nào?
 

1.Các điều cần chuẩn bị trước khi thành lập công ty

 

Thành lập công ty hết bao nhiêu tiền?

Thành lập công ty cần chuẩn bị những gì?

Thành lập công ty có khó không?

 

Thành lập công ty có lợi gì.

 

Có nên thành lập công ty hay không? thủ tục và hồ sơ như thế nào?

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam có được không ? Pháp luật quy định như thế nào về góp vốn mua cổ phần trong doanh nghiệp?

 

Nghĩa vụ trả nợ khi giải thể công ty ? Pháp luật quy định như thế nào về nghĩa vụ trả nợ ?

Tư vấn điều kiện đứng tên thành lập công ty tư vấn du học tại Việt Nam ? Điều kiện đối với người đứng tên thành lập là gì theo quy định của pháp luật Việt Nam ?

Tìm hiểu về thủ tục thành lập doanh nghiệp ? Hồ sơ thủ tục gồm những gì ? Pháp luật doanh nghiệp quy định ra sao ?

 

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp có đặc điểm và hoạt động thế nào? Pháp luật doanh nghiệp quy định như thế nào

Có phải đóng bảo hiểm cho người lao động trong thời gian nghỉ phép năm không?

 

Nhà đầu tư nước ngoài muốn thuê đất ngoài khu công nghiệp thì phải làm thế nào? Thủ tục hồ sơ thực hiện như thế nào ? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này ?

Pages

Facebook comments