Khu Đô thị mới được các chủ đầu tư ngày càng quan tâm trong những năm gần đây, đặc biệt khiPháp luật quy định như thế nào về quy chế khu Đô thị mới. 

Hợp đồng tặng cho nhà ở có cần công chứng không? 

Xin chào luật sư, tôi có một vướng mắc mong được luật sư tư vấn : vì lý do kinh tế nên tôi có thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng.

Các trường hợp nhà nước có thể thu hồi đất? Quy định của pháp luật hiện hành về các trường hợp có thể thu hồi đất. Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng,...

Xác định thời hạn sử dụng đất sau khi đã chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở? chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất ở thì tính thời hạn sử dụng đất như thế nào? Thời hạn sử dụng đất là bao lâu?

Sử dụng đất công ích của xã mà bị thu hồi thì có được bồi thường không? Luật đất đai quy định có về việc bồi thường khi bị thu hồi đối với đất công ích của xã. Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã được bồi thường chi phí đầu tư vào đất.

Bố mẹ chồng cho con dâu đất có phải nộp thuế không? Nghia vụ tài chính khi tặng cho quyền sử dụng đất. Thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp bố mẹ chồng tặng cho con dâu quyền sử dụng đất.

Những quy định pháp lý về hạn mức giao đất nông nghiệp hiện nay? Luật đất đai 2013 quy định hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối không quá 3 hecta cho các tỉnh thuộc Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long; không quá 2 hecta đối với các tỉnh khác.

Thủ tục xin giao đất để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà ở? Hồ sơ, trình tự, thủ tục xin giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh.

Thủ tục hợp nhất đất theo quy định hiện nay? Trình tự, thủ tục hợp nhất đất theo quy định của Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều kiện thuê đất nông nghiệp cho hộ gia đình theo quy định của pháp luật hiện hành. Hộ gia đình muốn thuê đất để sản xuất nông nghiệp phải đáp ứng những điều kiện nào? Quy định cụ thể của pháp luật về vấn đề này.

Cho thuê diện tích đất trồng lúa có hợp pháp hay không? Căn cứ cho thuê đất trồng lúa theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mua bán đất không công chứng thì phải làm gì? Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bắt buộc phải công chứng tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Hợp đồng vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp ...

Tranh chấp đất đai có được đưa ra giải quyết ở Tòa án hay không? Trình tự thực hiện thủ tục đưa ra Tòa? Trang chấp đất đai bắt buộc phải giải quyết tại cơ sở. Sau khi giải quyết tại Ủy ban nhân dân xã không thành mới có thể giải quyết tại Tòa án.

Ủy ban nhân dân xã có quyền thu hồi đất nông nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Căn cứ pháp lý về thu hồi đất? Thẩm quyền thu hồi đất được quy định trong của Luật đất đai 2013. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh có quyền ra quyết định thu hồi đất đối với đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn,... 

Quyền định đoạt tài sản chung như thế nào?

Bán nhà có cần đóng thuế thu nhập không?

Có được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa không?

Nhờ người khác đứng tên sổ đỏ, giờ muốn lấy lại có được không?

Các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thủ tục thu hồi như thế nào?

Điều kiện để được bồi thường, mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để làm quốc lộ?

Xây nhà trên đất 5% khi có quyết định thu hồi thì có được bồi thường?

Xây nhà ở nông thôn có phải xin giấy phép xây dựng?

Có sai sót về diện tích thửa đất, thì thủ tục giải quyết như thế nào?

Đất đang ghi nợ tiền sử dụng đất có được thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất?

Đất sử dụng lâu dài sau khi tách thửa có được coi là đất ở không?

Đất không có sổ đỏ thì có quyền được hưởng thừa kế không?

Có sai sót về thửa đất, thì thủ tục cấp đổi như thế nào?

Quy Định Đền bù đất nằm trong hành lang giao thông ?

Sửa lại địa chỉ của người sử dụng đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào?

Pages

Facebook comments