Tôi chỉ có biên lai thu thuế đất hàng năm, vậy trường hợp của tôi có được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất hay không?

Để phục vụ cho việc khám, chữa bệnh được tốt hơn, nhiều cơ sở y tế đã nhập khẩu trang thiết bị y tế ở nước ngoài. Tuy nhiên, trang thiết bị y tế là một loại hàng hóa đặc biệt vì vậy việc kiểm soát, giám sát về vấn đề nhập khẩu trang thiết bị y tế được Nhà nước rất quan tâm và chú trọng. Các cơ sở y tế trước khi nhập khẩu trang thiết bị y tế cần đáp ứng các điều kiện pháp lý và thực hiện theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.