Bảo hiểm thất nghiệp là quyền lợi của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội khi chấm dứt hợp đồng lao động. Do vậy, người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp rất quan tâm đến chế độ này

Quy định về bảo hiểm xã hội một lần

Khi tham gia vào quan hệ hợp đồng bảo hiểm, các bên đều có những quyền và nghĩa vụ nhất định. Thực tế, chỉ có một số quyền và nghĩa vụ được nêu cụ

Khi tham gia vào quan hệ bảo hiểm, các chủ thể cần hiểu rõ những quy định pháp luật  để bảo vệ quyền lợi của bản thân một cách tối đa. Vì vậy, trong bài viết này, Tư vấn Việt Luật xin giải thích các thuật ngữ có liên quan trong pháp luật kinh doanh bảo hiểm

Tư vấn tình huống không được trả tiền bảo hiểm nhân thọ  - Tổng đài tư vấn bảo hiểm miễn phí 

Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết. Thực tế hiện nay, có ba loại hình bảo hiểm nhân thọ cơ bản: bảo hiểm nhân thọ cho trường hợp tử vong

Bảo hiểm nhân thọ cho trường hợp tử vong là loại hình bảo hiểm nhân thọ phổ biến nhất và được chia thành hai nhóm: bảo hiểm tử kỳ và bảo hiể

Xin chào luật sư! Em có thắc mắc là bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ giống và khác nhau như thế nào ? Các tiêu chí để phân biệt hai loại bảo hiểm này ? 

Bảo hiểm con người là loại bảo hiểm có mục đích chi trả những khoản tiền đã thỏa thuận trước cho con người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng,

Hợp đồng bảo hiểm trùng (Double Insurance) là loại hợp đồng bảo hiểm chỉ áp dụng với đối tượng là tải sản hoặc trách nhiệm dân sự mà không áp dụng đối với hợp đồng bảo hiểm có đối tượng là con người. Trong bài viết này, Tư vấn Việt luật xin phân tích khái niệm, đặc điểm và cách thức giải quyết với những hợp đồng bảo hiểm trùng như sau

Về nguyên tắc, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chấp nhận giao kết hợp đồng bảo hiểm với số tiền bảo hiểm tối đa là bằng giá trị đối tượng bảo hiểm. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn xuất hiện các hiện tượng bảo hiểm trên giá trị. Sau đây tư vấn Việt luật xin phân tích trường hợp hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị như sau:

Hợp đồng bảo hiểm được giao kết cho một thời hạn có thể là rất dài, chẳng hạn 5 năm, 10 năm và lâu hơn nữa trong bảo hiểm nhân thọ. Thực tế, rất có thể phát sinh những sự thay đổi ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm cũng như bên được bảo hiểm.Vì thế, pháp luật cho phép các bên được thoả thuận sửa đổi hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp cần thiết..

Hợp đồng vô hiệu là một trong những chế định quan trọng của Pháp luật dân sự nói chung và pháp luật kinh doanh bảo hiểm nói riêng. Để kết luật một hợp đồng bảo hiểm có vô hiệu hay không, không những cần phải dựa vào những quy đinh pháp luật dân sự, mà tòa án còn phải dựa vào những quy định chuyên ngành của Luật kinh doanh bảo hiểm..

Hợp đồng bảo hiểm có thể chấm dứt bởi nhiều lý do khác nhau như hết thời hạn hợp đồng, theo thỏa thuận các bên, hợp đồng bị hủy bỏ, hợp đồng bị đình chỉ.... Trong đó vấn đề đơn phương đình chỉ hợp đồng là vấn đề mà bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm qua tâm. Trong bài viết này, Tư vấn Việt Luật sẽ phân tích sâu hơn về chế định đơn phương đình chỉ hợp đồng trong kinh doanh bảo hiểm như sau:

Tuỳ thuộc vào từng trường hợp mà nội dung của hợp đồng này được xác định theo một trong ba điều khoản đó là: điều khoản cơ bản, điều khoản thông thường và điều khoản tuỳ nghi

Hoạt động môi giới bảo hiểm và hoạt động đại lý bảo hiểm là hai hoạt động phổ biến của thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng hai hoạt động này là một hoặc chưa nhận thức sâu sắc sự khác nhau giữa hai hoạt động này, dẫn đến việc vi phạm pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Vì vậy, trong bài viết này, Tư vấn Việt Luật sẽ trình bày những khác nhau giữa hai hoạt động

 Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên qua

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm đều là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm. Tuy nhiên, giữa hai doanh nghiệp này vẫn còn nhiều điểm khác nhau về hoạt động, trình tự thủ tục thành lập

Bảo hiểm là 1 chế độ cam kết bồi thường bằng tiền về kinh tế, trong đó người được bảo hiểm phải đóng 1 khoản gọi là phí bảo hiểm cho người bảo hiểm theo các điều khoản quy định, còn người bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho đối tượng bảo hiểm do các rủi ro đã bảo hiểm gây ra. Muốn tham gia quan hệ pháp luật bảo hiểm, mọi chủ thể cần nắm vững các nguyên tắc sau

Pháp luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam quy định về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh bảo hiểm với từng loại hình doanh nghiệp bảo hiểm. Trong bài viết trước Tư vấn Việt Luật đã chi tiết hóa các điều kiện chung đó. Bài viết này chúng tôi xin được phân tích sâu hơn về các điều kiện cụ thể để công ty cổ phần bảo hiểm và công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm được cấp giấy phép kinh doanh như sau

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Để một doanh nghiệp được thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm, pháp luật nước ta quy định những điều kiện sau

Do không đánh giá hết những rủi ro phải gánh chịu về đối tượng bảo hiểm khi xảy ra tổn thất nghiêm trọng vượt quá số liệu thống kê dự báo nên nhiều doanh nhiệp

Bảo hiểm nói chung đóng vào trò quan trọng trong cả kinh tế, chính trị, xã hội. Thực tế đã cho thấy một thị trường bảo hiểm mạnh là nền tảng cơ bản cho bất cứ nền kinh tế thành công nào. Bảo hiểm có thể được phân loại thành bào hiềm thương mại và bảo hiểm xã hội. Trong bài viết này, Tư vấn Việt luật xin so sánh 2 loại hình bảo hiểm này để bạn đọc có thể nhận ra những điểm chung, điểm riêng như sau

Tôi có tìm hiểu về hợp đồng bảo hiểm tài sản với một đại lý tài sản ở Đống Đa, bên đại lý này cho biết, tôi chỉ cần ký vào tờ giấy biên nhận tiền là đã coi như ký kết hợp đồng, hợp đồng chính thức 2 tuần sau tôi sẽ nhận được. Tuy nhiên, để tránh bị lừa đảo, tôi đã từ chối. Luật sư cho tôi hỏi, việc ký vào giấy biên nhận tiền có được coi là ký kết hợp đồng bảo hiểm hay không? Khi ký rồi tôi có được quyền lợi như những người đã giao kết hợp đồng hay không?

Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm...

Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam quy định, người tham gia bảo hiểm phải áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất do rủi ro mang lại khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, 

Facebook comments