Quy hoạch bảo vệ môi trường được xem là căn cứ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường và là một quá trình phân tích, đánh giá và dự báo c

     Trong những năm gần đây, cụm từ " biến đổi khí hậu" được quan tâm rất nhiều.

     Hiện nay, khi xã hội ngày càng phát triển kéo theo đó là các vấn nạn môi trường ngày càng tăng cao.

     Hiện nay khi xã hội ngày càng phát triển cùng với đó đất nước đặt ra những mục tiêu nhằm phát triển và một mục tiêu quan trọng đặt ra hiện nay đó là "phát triển bền vững".

    Trong quá trình khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên nước, có không ít trường hợpcác tổ chức, cá nhân đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về quyền và t

    Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển việc khai thác và sử dụng nước ngày càng gia tăng.

     Giấy phép hành nghề là điều kiện tiên quyết đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh của mình, trong đó có nghề khoan nước dưới đất.

    Hiện nay, liên quan đến vấn đề khai thác và sử dụng tài nguyên nước, ngoài nhu cầu cấp giấy phép thì nhu cầu xin điều chỉnh giấy phép cũng rất nhiều.

    Căn cứ vào điều kiện của từng nguồn nước, mức độ chi tiết của thông tin, số liệu điều tra, đánh giá tài nguyên nước và hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép của tổ chức, c

   Hiện nay, ngoài những trình tự, thủ tục để xin cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép về sử dụng, khai thác tài nguyên nước thì vấn đề cơ quan nào có thẩm quyền

    Khi thực hiện các hoạt động khai thác nước dưới đất, các tổ chức, cá nhân phải thực hiện một thủ tục bắt buộc đó chính là đăng ký khai thác nước dưới đất.

    Như chúng ta đã biết thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc về Bộ tài nguyên môi trường và ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

     Trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, các chủ giấy phép vì lý do khách quan cũng như chủ quan không thực hiện đúng nghĩa vụ cũng như không còn khả năng thực hi

    Hiện nay, do tốc độ phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hoá nhanh chóng, dân số ngày càng tăng,  trong điều kiện nhận thức của cộng đồng còn hạn chế, tình trạng khai thác

    Nước có vai trò vô cùng quan trọng đối với con người cũng như bất cứ sinh vật nào trên trái đất. Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quý những không phải là vô tận.

    Hiện nay, khi xã hội ngày càng phát triển, để đáp ứng nhu cầu của con người, hàng loạt dự án đã ra đời, kéo theo đó là rất nhiều tác động lớn đến môi trường, trong đó có môi

Có rất nhiều sự kiện phát sinh trong quá trình hoạt động của mỗi một ngành nghề, kéo theo đó là nhu cầu muốn gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép.

     Hằng ngày, có rất nhiều hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước được diễn ra.

     Khi thực hiện việc hành nghề khoan nước dưới đất, vấn đề mà hầu hết tất cả các tổ chức, cá nhân quan tâm đó chính là việc cấp phép hành nghề, cụ thể là trình tự cũng như thủ

    Như chúng ta đã biết nghề khoan nước dưới đất cũng như các ngành nghề khác cũng cần được cấp phép, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, đình chỉ hiệu lực cũng như thu hồi t

Biển là những kho nước vô tận, cung cấp cho các lục địa một lượng hơi nước rất lớn, sinh ra mây mưa để duy trì cuộc sống của con người, sinh vật trên Trái Đất và có tác dụng điều

Khoan nước dưới đất không phải là một khái niệm quá xa lạ đối với chúng ta nhưng nó vẫn chưa được nhiều người biết đến với tư cách là một hành nghề, hơn thế nữa nghề khoan nước d

Nước có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống sinh hoạt của con người.

     Việc xả nước thải là một hoạt động có tác động lớn đến môi trường tự nhiên nói chung cũng như môi trường nước nói riêng.

sự có mặt của nước là điều kiện đầu tiên để xác định sự tồn tại của sự sống. Ở đâu có nước thì ở đó có sự sống. Đối với sự sống của con người nước là nền tảng cho tất cả các hoạt động. Chính vì vai trò quan trọng đó mà nước được xem là " đối tượng" cần được bảo vệ. Do đó có rất nhiều văn bản quy định về vấn đề này

Facebook comments