Nhà chung cư là nhà ở có từ hai tầng trở lên, có lối đi, cầu thang và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho nhiều hộ gia đình, cá nhân.

Theo quy định tại điều 99 Luật đất đai năm 2013.

       Việc thu hồi giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho người sử dụng đất là một trong những nội dung trong lĩnh vực quản lý đất đai của cơ quan Hành chính. Để thực hiện

Theo khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai: "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử

       Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP thì “thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành t

        1. Quy định của pháp luật về tách thửa đất

          Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn qu

        Theo quy định của pháp luật, thời hạn nộp tiền sử dụng đất được quy định như sau:

        Theo quy định của Luật đất đai 2013 về thực hiện quy hoạch đất. Cụ thể:

“Điều 49. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

……

       Tranh chấp về quyền sử dụng đất là một trong những loại tranh chấp về đất đai.  Theo Khoản 24, Điều 3, Luật Đất đai 2013 thì "Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, ng

Tùy vào mục đích sử dụng mà đất đai được chia thành các loại khác nhau. Theo Điều 10 Luật Đất đai, Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

      Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 102/2014/NĐ-CP thì: Lấn đất là việc người đang sử dụng đất tự chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất.

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2012 sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 3  có quy định về Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải chịu thuế t

Theo Điều 56 Luật Đất đai 2013, nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau:

Trong thực tế, việc tranh chấp về đất đai xảy ra khá phổ biến, việc giải quyết các vụ án về tranh chấp đất đai được tiến hành theo nhiều cách, một trong số đó là giải quyết bằng phán quyết của Tòa. Trong bài viết này, tư vấn Việt Luật xin giới thiệu về thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật.

Hỏi: Gia đình tôi hiện đang sinh sống tại Quận Hà Đông, Hà Nội.

Hỏi: Tôi có mảnh đất ở quê rộng 780m2, ngoài mặt đường lớn, do cả gia đình đều lên Hà Nội làm ăn sinh sống nên có để lại mảnh đất ch

Hỏi: Gia đình tôi đang có mảnh đất tại Tp. Hải Phòng và muốn chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất cho người khác.

Hỏi: Xin chào luật sư, xin luật sư giải đáp giúp tôi một số vấn đề sau: Ngà

Đất trồng lúa và đất trồng cây lâu năm là các loại đất khác nhau được quy định ở các khoản riêng của Luật đất đai.

Bất động sản là một trong những vấn đề quan trọng mà tất cả mọi người đều đang quan tâm, và đa phần thủ tục để được cấp giấy chứng nhận, chuyển quyền sở hữu,..

Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước là một trong những vấn đề quan trọng, cụ thể trong đất đai nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế

Trong thực tiễn áp dụng luật đất đai có rất nhiều trường hợp xảy ra, gây khó khăn cho việc quản lý, trong việc công nhận, cấp giấy chứng nhận, ngoài ra còn khó khăn trong việc gi

Trên thực tế có rất nhiều trường hợp trong quá trình đo đạc đất có sự chênh lệch so với thực tế việc có sự chênh lệch mà không được công nhận sẽ gây khó khăn cho nhà nước trong việc quản lý đất đai

Hỏi: Mong luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề về Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thủ tục cấp sổ đỏ. 

Hỏi: Luật sư cho tôi xin hỏi: Gia đình tôi muốn Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hỏi: Tôi lấy vợ và có 1 con, gia đình xây căn nhà trên mảnh đất của bố mẹ tôi.

Theo quy định tại Điều 77 Luật Đất đai 2013 thì khi bị thu hồi đất, cá nhân sử dụng đất được bồi thường như sau

Đất đai là loại tài sản đặc biệt và có ý nghĩa quan trọng đối với quốc gia nói chung và với cá nhân người sử dụng đất nói riêng. Vì thế, tranh chấp đất đai, hay nói cách khác "đất đang có tranh chấp" là một hiện tượng khá phổ biến và phức tạp trong xã hội. Có thể hiểu "đất đang có tranh chấp" là loại đất mà giữa người sử dụng hợp pháp đất đó với cá nhân khác, với Nhà nước (vấn đề bồi thường đất) hoặc giữa những người sử dụng chung mảnh đất đó với nhau đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất, về tài sản gắn liền với đất, về ranh giới, về mục đích sử dụng đất hoặc về quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất..."Đất đang có tranh chấp" cũng có thể hiểu là đất tranh chấp giữa hai cá nhân chưa xác định được ai là người sử dụng đất hợp pháp.

Pages