Hỏi: Mong nhận được sự tư vấn của luật sư về vấn đề sau: Hạn mức đất ở là bao nhiêu và chuyển mục đích sử dụng đất như thế nào? 

Hỏi: Gia đình tôi được giao mảnh đất rộng 2 hecta để trông cây cao su (cây lâu năm), theo tôi được biết là vẫn ở trông hạn mức  quy

Hỏi: Xin chào luật sư, tôi muốn hỏi: Ủy ban nhân dân xã có quyền thu hồi đất canh tác không??

Hỏi: Xin hỏi luật sư về thủ tục cần thiết khi sang tên đất đai??

Hỏi: Xin hỏi luật sư: tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện như thế nào? 

Hỏi: Mong luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Tôi bị nhà nước thu hồi 200m2 đất ở để xây dựng công trình công cộng, vậy tôi xin hỏi

Hỏi: Xin chào luật sư, tôi muốn hỏi về thủ tục cấp sổ đỏ cho đất khai hoang như thế nào?

Hỏi: Năm 2002 bố mẹ tôi mất, để lại cho 2 anh em tôi mảnh đất rộng 700m2, trong đó có 300m2 là đất nhà ở.

Hỏi: Năm 2015, tôi mua mảnh đất mặt đường rộng 300m2 để xây nhà nghỉ.

Một số trường hợp sẽ được miễn giảm tiền sử dụng đất theo như quy định tại Điều 110 Luật đất đại 2013:

1. Các trường hợp nhà nước thu hổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

- Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

Về nguyên tắc, người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất căn cứ vào mục đích sử dụng đất của họ.

Hỏi: Xin chào văn phòng luật Việt Luật, tôi có vấn đề sau, rất mong nhận được sự tư vấn của  các luật sư: Năm 2000, gia đình tôi có

1. Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

       Bất động sản nói chung và đất đai nói riêng luôn được nhiều sự quan tâm của người dân vì đây là những tài sản có giá trị lớn.

       Nhà chung cư là nhà ở có từ hai tầng trở lên, có lối đi, cầu thang và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho nhiều hộ gia đình, cá nhân.

Theo quy định tại điều 99 Luật đất đai năm 2013.

       Việc thu hồi giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho người sử dụng đất là một trong những nội dung trong lĩnh vực quản lý đất đai của cơ quan Hành chính. Để thực hiện

Theo khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai: "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử

       Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP thì “thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành t

        1. Quy định của pháp luật về tách thửa đất

          Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn qu

        Theo quy định của pháp luật, thời hạn nộp tiền sử dụng đất được quy định như sau:

        Theo quy định của Luật đất đai 2013 về thực hiện quy hoạch đất. Cụ thể:

“Điều 49. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

……

       Tranh chấp về quyền sử dụng đất là một trong những loại tranh chấp về đất đai.  Theo Khoản 24, Điều 3, Luật Đất đai 2013 thì "Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, ng

Tùy vào mục đích sử dụng mà đất đai được chia thành các loại khác nhau. Theo Điều 10 Luật Đất đai, Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

      Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 102/2014/NĐ-CP thì: Lấn đất là việc người đang sử dụng đất tự chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất.

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2012 sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 3  có quy định về Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải chịu thuế t

Theo Điều 56 Luật Đất đai 2013, nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau:

Pages