Việc xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn ao được quy định trong Điều 103 Luật đất đai 2013 như sau:                                                               

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan chức năng cấp trước khi khởi công công trình, có 3 loại Giấy phép xây dựng: Giấy phép xây dựng mới, Sửa chữa-cải tạo, di dời công

1. Đối với tổ chức kinh tế:

Cưỡng chế thu hồi đất là biện pháp hành chính mang tính cứng rắn được áp dụng đối với người có đất bị thu hồi cho dù họ có muốn hay không.

Về nguyên tắc, người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất căn cứ vào mục đích sử dụng đất của họ.

·         Nhà, công trình xây dựng được mua bán bao gồm nhà, công trình xây dựng đã có sẵn, đang xây dựng hoặc được hình thành trong tương lai theo dự án, thiết kế và tiến độ đã được phê duyệt.

       Trong trường hợp nếu muốn xin giao đất, cho thuê đất của xã để làm trang trại thì cần tiến hành thủ tục thuê đất, xin giao đất.

1. Căn cứ pháp lý

Luật Đất đai 2013

Luật Nhà ở 2014

        Hiện nay, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nhu cầu trở về Việt Nam sinh sống, làm việc lâu dài ngày càng tăng, theo đó nhu cầu về nhà ở, đất ở để ổn định cuộc sống

        Theo pháp luật về đất đai, hạn mức đất ở là diện tích đất tối đa mà hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao làm đất ở, hoặc được Nhà nước công nhận là đất ở.

      Theo quy định tại Điều 49 Luật Đất đai 2013 thì “Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đ

Căn cứ khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2013 Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

         Người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển từ đất nông nghiệp

       1. Khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

       Thứ nhất, lệ phí trước bạ

         Trường hợp 1:  Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 1

       Nhà nước giao đất nông nghiệp cho các hộ gia đình trong hạn mức giao đất mà Luật đất đai đã quy định.

1. Điều kiện tách thửa đất

        Khoản 3 Điều 210 Luật đất đai 2013 quy đinh:

         Đối với trường hợp của bạn mà khi bạn muốn xây dựng trường mầm non phục vụ cộng đồng thì bạn cần xác định trường mầm non này bạn thực hiện theo hình thức trường công hay

1. Căn cứ pháp lý

Luật kinh doanh bất động sản 2014

Căn cứ Điều 9 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01/01/2012), Điều 8 Nghị định số 53/2011/NĐ-CP của Chính phủ (ngày 01/07/2011 quy định chi tiết và hướng

1. Công trình được miễn giấy phép xây dựng

Khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng năm 2014 quy định như sau:

"2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

Căn cứ Điều 66 Luật đất đai 2013 quy định về Thẩm quyền thu hồi đất như sau:

“1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

Quy trình khi Nhà nước thu hồi đất

Theo quy định của pháp luật đất đai, nghĩa vụ chung của người sử dụng đất là “Sử dụng đất đúng mục đích”.

1. Cơ sở pháp lý

Luật đất đai 2013

2. Nội dung phân tích

         Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền

Pages

Facebook comments