Theo quy định tại Điều 49 Luật Đất đai về thực hiện quy hoạch đất:

       Khoản 2 Điều 69 Luật Đất đai 2013 quy định về lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như sau:

       Theo quy định tại Điều 254 Bộ luật dân sự 2015 thì:

1. Đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất gồm các trường hợp sau:

1. Thế chấp quyền sử dụng đất là một trong những biện pháp bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự, theo đó, tài sản dùng để bảo đảm ở đây là quyền sử dụng đất.

Thứ nhất, về căn cứ xác định số tiền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 14của Nghị định 45/2014/NĐ-CP thì Nhà nước căn cứ vào:

       Theo quy định tại khoản 16 Điều 3 Luật đất đai 2013:

       Sau khi đã công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các bên có nghĩa vụ thực hiện đúng và đầy đủ toàn bộ nội dung hợp đồng.

Điều 49 Luật đất đai năm 2013 quy định Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

“…

Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 về thẩm quyền thu hồi đất. Cụ thể:

Điều 16. Nhà nước quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất

Tình huống: Trước kia,Tôi và hàng xóm có đất liền kề nhau và cả hai nhà vẫn chưa xây hàng rào. Hiện nay, hàng xóm của tôi xây hàng rào lấn sang đất nhà tôi 1m.

Việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại điều 74 Luật Đất đai 2013.

        Đất đai là tài sản phải đăng ký quyền sử dụng.

Căn cứ theo Điều 66 Luật Đất đai 2013 thì Thẩm quyền thu hồi đất được quy định như sau:

“1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

Theo Điều 77 Luật Đất đai 2013 Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được quy định như sau:

1. Các trường hợp thu hồi đất

Vấn đề bồi thường và hỗ trợ đất ở mới khi Nhà nước thu hồi đất ở được thực hiện như sau:

Theo Điều 142 Bộ luật dân sự: “Đại diện theo uỷ quyền là đại diện được xác lập theo sự uỷ quyền giữa người đại diện và người được đại diện”

         Tại Việt Nam, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thường được ngôn ngữ bình dân gọi là sổ đỏ hoặc giấy đỏ là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quy

Điều 188 Luật Đất đai quy định Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền

Theo quy định tại Khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013:

      Theo khoản 1, khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 (Luật Đất đai), người sử dụng đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

      Theo quy đinh của Luật Đất đai 2013, Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyề

      Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 24/2014/BTNMT có quy định:

       Tranh chấp về quyền sử dụng đất là một trong những loại tranh chấp về đất đai.  Theo Khoản 24, Điều 3, Luật Đất đai 2013 thì "Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, ng

Hỏi: Mong nhận được sự tư vấn của luật sư về vấn đề sau: Hạn mức đất ở là bao nhiêu và chuyển mục đích sử dụng đất như thế nào? 

Hỏi: Gia đình tôi được giao mảnh đất rộng 2 hecta để trông cây cao su (cây lâu năm), theo tôi được biết là vẫn ở trông hạn mức  quy

Pages

Facebook comments