Hiện nay trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế thì việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài đang được khuyến khích với những ưu đãi hiện nay. Do đó mà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hiện đang được quan tâm hiện nay

Hỏi: Xin hỏi luật sư vấn đề sau: nếu doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam thì cần những thủ tục gì và họ sẽ được cấp giấ

Hỏi: Mong nhận được tư vấn của luật sư cho vấn đề sau: Tôi có 1 người bạn ở nước ngoài muốn sang Việt Nam đầu tư kinh doanh Mỹ phẩm nhập khẩu từ nước bạn ấy.

* Đối với dự án thuộc một trong các trường hợp: (i) dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư,(ii) dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành:

Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

Quy định của pháp luật liên quan tới việc cung cấp thông tin dự án đầu tư

Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận khoa học và công nghệ, nhà đầu tư căn cứ nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận khoa học và công nghệ để thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là PPP) là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện, quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công. Tư vấn Việt Luật xin phân tích một số hình thức hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Theo quy định của Luật đầu tư 2014 và các văn bản pháp luật liên quan, Nhà đầu tư có các quyền lợi cơ bản và được pháp luật bảo hỗ như quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh; quyền tiếp cận, sử dụng nguồn vốn đầu tư; quyền thuê, sử dụng lao động; quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị, gia công và gia công lại liên quan đến hoạt động đầu tư;..

Tôi là người Hàn quốc và đang làm việc tại Việt Nam được 6 tháng. Hiện tại tôi rất có hứng thú đầu tư kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam, nhưng lại thắc mắc nếu là trường hợp đầu tư như vậy, tôi phải áp dụng pháp luật Việt Nam hay pháp luật Hàn Quốc. Hình thức đầu tư tôi lựa chọn là mua cổ phần của một công ty mỹ phẩm Y. Vậy xin hỏi là khi đầu tư tôi cần chú ý những điều gì ? Mong luật sư tư vấn giúp tôi.

Khi tham gia vào quan hệ pháp luật đầu tư, các chủ thể bắt buộc phải tìm hiểu các quy định pháp luật hiện hành về các vấn đề cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thủ tục đầu tư, điều kiện đầu tư... Để bạn đọc có cái nhìn cụ thể hơn, Tư vấn Việt Luật xin trích dẫn giải thích một số thuật ngữ chuyên ngành theo quy định pháp luật hiện hành như sau

Ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Đầu tư và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Luật Đầu tư 2014 với 7 chương, 76 điều quy định về hoạt động của nhà đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cũng như quy định về việc đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật Đầu tư 2014 đã thể hiện nhiều điểm mới nổi bật so với quy định của Luật Đầu tư 2005

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định pháp luật

Ngày 25/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài.

Thông thường hoạt động đầu tư ra nước ngoài chấm dứt khi hoạt động đầu tư không hiệu quả hoặc chưa đáp ứng được các yêu cầu được đặt ra trước đó.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài được Luật đầu tư 2014 và Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định như sau

Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài được Luật đầu tư 2014 và Nghị định 83/2016/NĐ-CP quy định như sau:

Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài được Luật đầu tư 2014 quy định như sau

Hồ sơ, trình tự, thủ tục Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài được Luật đầu tư 2014 và Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định như sau

Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài được Luật đầu tư 2014 và Nghị định 83/2016/NĐ-CP quy định như sau:

Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó. Luật đầu tư 2014 quy định các hình thức và nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài như sau

Luật đầu tư 2014 quy định trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt văn phòng điều hành. Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC được tiến hành như sau

Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC được thành lập văn phòng điều hành tại Việt Nam để thực hiện hợp đồng. Địa điểm văn phòng điều hành do nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC quyết định theo yêu cầu thực hiện hợp đồng. Trình tự, thủ tục thành lập văn  phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC được Luật đầu tư 2014 quy định như sau

Dự án đầu tư chấm dứt hoạt động trong các trường hợp quy định tại Luật đầu tư 2014. Bên cạnh đó, Nghị định 118/2015/NĐ-CP cũng quy định về trình tự chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau

Luật đầu tư 2014 quy định các trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp sau

Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư khi giãn tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư. Ngoài ra, Luật đầu tư 2014 còn quy định các trường hợp ngừng, tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư bao gồm

Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư khi giãn tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư theo trình tự thủ tục sau

Pages

Facebook comments